Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakulteto magistrantūros studijų kokybės vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakulteto magistrantūros studijų kokybės vertinimas
Alternative Title:
Assessment of postgraduate studies quality in Šiauliai university the faculty of social studies
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2010, 2010, p. 618-630
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama, kaip Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto studentai vertina magistratūros studijas. Atlikta literatūros, susijusios su studijų kokybe, jos užtikrinimu bei vertinimu Lietuvoje ir užsienyje, analizė, taip pat apklausti 258 esami ir buvę magistratūros studijų studentai (iš jų 137 pirmo kurso studentai, 100 antro kurso studentai, ir 21 respondentas, baigęs magistratūros studijas). Gautų rezultatų analizė atskleidė, kad studentams yra svarbu, kur jie įgis aukštąjį išsilavinimą, jų nuomone, geriausia studijų kokybė yra kituose Europos šalių universitetuose. Teigiamas universitetų įvaizdis glaudžiai siejasi su informavimo apie universitetų veiklą priemonių gausa bei įvairove. Renkantis universitetą dažniau lemia suvokta bei įsivaizduojama kokybė. ŠU SMF dirbantys dėstytojai turi pakankamai žinių ir įgūdžių perteikti teorinę bei praktinę medžiagą, yra reiklūs mokymosi rezultatams, tačiau studentai pasigenda naujų mokymo metodų taikymo, užduočių įvairumo, objektyvumo vertinant. Studentų nuomone, Socialinių mokslų fakultete studijų organizavimo kokybė yra geresnė nei vidutinė. Studijų metu labiausiai pasigendama žinių praktinio pritaikomumo, dėstoma teorija menkai siejama su praktiniu jos taikymu. Ankstesniais metais baigusieji studentai magistrantūros studijas ŠU SMF vertina blogiau. Studijų kokybės užtikrinimas galimas tik kolektyvinės veiklos pastangomis, o svarbiausios studijų kokybės užtikrinimo sistemos kūrimo ir tobulinimo prielaidos yra nuolatinis ir planingas darbas dalyvaujant visai universiteto bendruomenei.Reikšminiai žodžiai: Studijų kokybė; Studijų kokybės vertinimas; Study quality; The assessment of study quality; The assessment of study's quality; The quality of study's.

ENThe article describes study's quality conception, analysing factors connected with study's quality security. It is discussed study's quality assessment in Lithuania and abroad. After questionnaire accomplishment, the analysis of research information revealed a large whole university component- student's opinion about postgraduate studies quality in the University of Šiauliai, the faculty of Social studies. Investigated factors, connected to higher school image peculiarities, teacher's information and expertises. The quality of study's organization in the faculty of Social studies is better than average. As a result, it allows to think that in the faculty is paying a great attention to gratify studies demand. However, respondents are missing the adaptability of practical information, the theory which is teaching to them is poorly associated with its practical use. Nevertheless, the general respondent's opinion, the University of Šiauliai Faculty of Social study's the quality of study's is fairly high, so that allows to make a premise that student's expectations will be proved. Hypothesis was proved out: it was tested that graduate students think about studies positively and previous year finished graduates think about postgraduate studies worse. [From the publication]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27793
Updated:
2018-12-17 12:46:54
Metrics:
Views: 41    Downloads: 2
Export: