Priemonių kompleksiškumas siekiant efektyvaus informacinių gebėjimų ugdymo aukštojoje mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priemonių kompleksiškumas siekiant efektyvaus informacinių gebėjimų ugdymo aukštojoje mokykloje
Alternative Title:
Complexity of means seeking for effective education of information skills in higher education
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 5 (16), p. 63-75
Keywords:
LT
Panevėžys; Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindžiamas priemonių kompleksiškumo/ visumiškumo principas, siekiant užsibrėžto tikslo (aukštesnis informacinis raštingumas) bei efektyvaus rezultato (tikslas pasiektas per trumpą laiko tarpą, panaudoti turimi ištekliai). Tyrimo objektas – ES vykdyto projekto BIBLIONOVA Šiaurės Lietuvos regiono aukštosiose mokyklose veiklos ir priemonės, kuriomis buvo siekiama ugdyti ir mokytis ugdyti aukštesnius studentų informacinius gebėjimus. Siekta parodyti, kad Lietuvoje didelės viltys dedamos į akademinių bibliotekų naujas galimybes, stiprinant studentų ir darbuotojų informacinę kompetenciją, informacinių gebėjimų ugdymą labiau susiejant su erdvių, galimybių juos tobulinti kūrimu aukštosiose mokyklose. Straipsnyje pristatomas Šiaulių universitete (ŠU) projekte BIBLIONOVA atliktas pokyčio, įvykusio ugdant studentų informacinį raštingumą, tyrimas. Visą projekte numatytų priemonių kompleksą panaudojusio ŠU studentų tyrimo rezultatai lyginami su projekte dalyvavusių Panevėžio, Žemaitijos, Šiaulių kolegijų studentų, turėjusių galimybę naudotis atskiromis informacinę kompetenciją gilinančiomis priemonėmis, apklausos rezultatais, siekiant įrodyti priemonių kompleksiškumo efektą. Nustatyta, kad kokybinį pokytį, ugdant informacinius gebėjimus, pirmiausia determinuoja pačios aukštosios mokyklos pozityvi nuostata į šių gebėjimų visuotinį ugdymą bei priemonių kompleksiškumas: studentas turi turėti galimybę rinktis informacinės kompetencijos tobulinimo kelius, aukštoji mokykla turi vidinių resursų sukurti informacinę kompetenciją visą gyvenimą plėtojančias edukacines aplinkas.Reikšminiai žodžiai: Efektyvus ugdymas; Informaciniai gebėjimai; Informacinis raštingumas; Informacinė kompetecija; Informacinė kompetencija; Žinių visuomenė; Effective education; Information competence; Information literacy; Information skills; Knowledge society.

ENInformation competence is becoming a core one seeking to develop other competences in a knowledge society. Higher education institutions, training specialists for work in a changing society, seek for effective education of students' information competence. The paper introduces a complex of institutional means, which were integrated in different programmes and in one year a pozitive change in the growth of students' information competence was noticed. This paper was written relying on Western researchers' scientific paper works analyzing the development of information competence, education of information skills in higher education, and the results of the research made under the project BIBLIONOVA on students' information skills. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37913
Updated:
2020-04-19 22:34:38
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: