Business information quality and its assessment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Business information quality and its assessment
Alternative Title:
Verslo informacijos kokybė ir jos vertinimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2007, Nr. 2 (52), p. 18-25
Summary / Abstract:

LTAktuali šiuolaikinio verslo problema - kaip atsirinkti tinkamą informaciją iš jos gausos, kaip atskirti, kuri yra vertinga, o kuri bevertė, kaip nustatyti naudojamos ir kuriamos informacijos kokybę. Šiame straipsnyje analizuojami verslo informacijos kokybės (IK) valdymo ir jos įvertinimo ypatumai. Darbo tikslas - atskleisti verslo IK ir jos vertinimo ypatumus bei pateikti IK valdymo modelį. Atliekant informacijos kokybės vertinimo tyrimą, remtasi prielaida, kad informacija, kaip ir materialus turtas, turi tam tikras kokybės charakteristikas, kurias galima išskirti, išmatuoti ir įvertinti. Tyrimas atskleidė, kad, Lietuvos verslo organizacijų nuomone, svarbiausias IK rodiklis yra informacijos patikimumas. Kaip svarbiausią jį nurodė beveik 80 proc. respondentų. Informacijos tinkamumą ir tikslumą dauguma respondentų (61,5 proc.) taip pat priskiria prie svarbiausių šio produkto charakteristikų. Informacija verslo įmonėms gali suteikti konkurencinį pranašumą tik tada, kai organizacijoje taikomi veiksmingi jos valdymo ir kokybės užtikrinimo metodai ir priemonės. Pastaruosius aspektus pirmiausia lemia organizacijų požiūris į informaciją. Tyrimas parodė, kad beveik trečdalį tirtų mūsų šalies organizacijų galima priskirti prie aukščiausiojo informacinės brandos lygmens. Autorių nuomone, tai gana aukštas rodiklis šaliai, vos prieš keliolika metų pasukusiai rinkos ekonomikos link. Kol kas nėra vieno IK rodiklių įvertinimo metodo, ir vargu ar toks bus sukurtas, nes skirtingomis aplinkybėmis ir skirtingų informacijos vartotojų, skirsis ir IK rodiklių svarba. Tyrimo metu nustatytos pagrindinės problemos, susijusios su verslo IK užtikrinimu.

ENTopical problems of modern business are: how to cull right information from its abundance, how to decide which information is valuable and which one is useless, finally, how to assess the quality of the usable information. These problems are relevant and important both globally and locally in Lithuanian business. This paper highlights information quality (IQ) management and assessment peculiarities, reveals the importance of IQ in the modern business. The authors present IQ dimensions that are essential to Lithuanian and foreign business information consumers because effective IQ assessment and management depend upon right evaluation of these IQ dimensions. The authors of this paper also evaluated information maturity levels of Lithuanian business organizations and revealed their attitudes towards the information. This information maturity was assessed according to IBM Corporation proposed Information Maturity Model. In reference to the accomplished research, authors of this paper identify the crucial problems that influence business IQ and also highlight these root problems: absence of proper technologies, poor information technologies (IT), inappropriate software, difficulties to discover reasons for IQ errors, insufficient information security, lack of time to ensure IQ, lack of reliable in-formation sources, poor knowledge of business information consumer (employee).The findings revealed that the main business IQ assurance problem is influenced simply by the lack of time. To draw a conclusion, to ensure IQ, information must be presented and produced in accordance with clearly defined IQ dimensions, just like other products (services and goods) are supplied and evaluated ac-cording to specific quality characteristics. Consequently, the identification of IQ dimensions that are the most important to information consumers, and the estimation of IQ measurement criteria and its methodology are the basis for the better information product's quality assessment. To assure quality information in the organizations the authors of this paper propose: to adapt IQ Management Model that might service like one of the tools for solving IQ assurance problems, to define and choose right business IQ dimensions, and change organizational attitude towards the value of information. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18251
Updated:
2020-10-25 22:19:56
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: