Ikimokyklinio ugdymo įstaigos kokybės vadybos sistemai būdingų požymių dinamika, įvairiapusiškumas ir jos vertinimas : paslaugų teikėjų (vadovų, pedagogų) požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ikimokyklinio ugdymo įstaigos kokybės vadybos sistemai būdingų požymių dinamika, įvairiapusiškumas ir jos vertinimas: paslaugų teikėjų (vadovų, pedagogų) požiūriu
Alternative Title:
Typical features of dynamics, variety and evaluation of the quality management system in institutions of preschool education approached by education service supliers (heads, pedagogues)
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 2 (55), p. 163-176
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ikimokyklinio ugdymo įstaigos; Kokybės vadyba; Kokybės vadyba, kokybės vadybos sistema, kokybės vadybos sistemos požymiai,; Kokybės vadybos sistema; Kokybės vadybos sistemos principai, paslaugų vartotojai, paslaugų teikėjai; Teikėjai; Vartotojai; Consumers; Features of Quality management system; Preschools; Principles of Quality management system; Providers; Quality management; Quality management system; Quality management system, quality; Service clients; Service suppliers.
Keywords:
LT
Ikimokykinis ugdymas / Preschool education; Kokybė / Quality; Kokybės vadyba, kokybės vadybos sistema, kokybės vadybos sistemos požymiai,; Teikėjai; Vartotojai / Consumers.
EN
Consumers; Features of Quality management system; Preschools; Principles of Quality management system; Providers; Quality management system; Quality management system, quality; Quality management; Service clients; Service suppliers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teoriškai aptariama kokybė, jos samprata, nustatomi kokybės vadybos sistemai būdingi požymiai, principai ir jų dinamika. Aptariama problema, susijusi su ikimokyklinio ugdymo įstaigų kokybės vadybos sistema, akcentuojama, kad sunku apibrėžti kokybės vadybos požymius, nustatyti jos gerinimo ir vertinimo galimybes. Pagrindinai empirinio tyrimo informacijos šaltiniai – Vakarų Lietuvos (Klaipėdos, Telšių, Tauragės) regionų ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai ir pedagogai. Visa tyrimo imtis – 470 respondentų: 130 ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų ir 340 ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad kokybės, jos sampratos ir kokybės vadybos sistemai būdingų požymių apibrėžtis sudėtinga. Galima teigti, kad tiek vadovai, tiek pedagogai suvokia, jog pagrindinis teikiamų paslaugų kokybės vadybos požymis yra vaiko ugdymo kokybė ir vartotojų (vaikų, tėvų) poreikių tenkinimas. [Iš leidinio]

ENThe article introduces theoretical knowledge of Quality and its conception identifying typical features, principles and their dynamics in Quality management. The article emphasizes that Quality in each Preschool education institution as in each organization is realized like a polysemous concept and phenomenon. It gives a conclusion that understanding of the conception of Quality and the criteria of evaluation Quality is different in each Preschool education institution as in each organization. Discussing the problem related to Preschool education institutions system, this article emphasizes that it is difficult to define the features of Quality management, identify the possibilities of development and evaluation in Quality management. Basic information sources of empirical research were the heads and pedagogues of Preschool education institutions in the regions of Western Lithuania (Klaipėda, Telšiai, Tauragė). This research includes 470 respondents: 130 heads of Preschool education institutions and 340 pedagogues of Preschool education institutions. The results of the empirical research reveal a complexity of defining Quality, its conception and the typical features of Quality management system. The article concludes that there is no undivided scientific explanation of Quality in the regard of understanding the point of Quality.The concept of Quality management and its system in Preschool education is mostly explained on General management theories applying not only in General management but also in Education management. The analysis of the typical features of Quality management system in institutions of preschool education approached by the heads and pedagogues gives a possibility to confirm that both the heads and pedagogues realize that basic feature of supplying education service in Quality management is Quality of Early Childhood education and supplying demands of clients (children, parents). According to the supplying demands of clients, this evaluation and quality criterion of the activity is essential. It is observed that demands of clients are important for the development in Quality management system of Preschool educational institutions. However, the results of the research are opposite. They assert that this aspect is meaningless for both the heads and pedagogues. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29193
Updated:
2018-12-17 12:58:40
Metrics:
Views: 21    Downloads: 6
Export: