Kokybės vadyba Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokybės vadyba Lietuvos viešojo sektoriaus institucijose
Alternative Title:
Quality management in Lithuanian public sector institutions
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2011, Nr. 3, p. 87-95
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Institucijos; Kokybės vadyba; Vadyba; Vieno langelio principas; Viešasis sektorius; Viešosios paslaugos; Institutions; Management; Public Sector; Public Services; Quality management; Single window principle.
Keywords:
LT
Institucijos; Kokybė / Quality; Vadyba; Valdymas / Management; Vieno langelio principas; Viešasis sektorius; Viešosios paslaugos.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama visuotinės kokybės vadybos samprata viešojo administravimo institucijose ir įstaigose Lietuvoje bei viešojo administravimo institucijų iššūkiai įgyvendinant visuotinės kokybės vadybos metodus savo veikloje. Straipsnyje atskleidžiama Lietuvos viešojo administravimo institucijų patirtis diegiant kokybės vadybos modelius. Remiantis 2010 m. atlikto viešojo sektoriaus organizacijų tyrimo rezultatais, bent vieną kokybės vadybos metodą įstaigos veikloje taiko 67 proc. (106 organizacijos iš 158 apklausoje dalyvavusių viešojo sektoriaus organizacijų) viešojo sektoriaus organizacijų. Populiariausias kokybės vadybos metodas viešojo sektoriaus organizacijose – vieno langelio principas. Lietuvos viešojo administravimo institucijoms įgyvendinant viešųjų paslaugų kokybės tobulinimo veiksmus, taikant verslo sektoriui būdingus visuotinės kokybės vadybos įrankius ir perimant rinką pagrįstą požiūrį į pilietį, kaip paslaugų vartotoją, kyla pavojus socialinės atskirties didėjimui visuomenėje. Kitų šalių geroji patirtis rodo, kad bendruomenės įtraukimas, lygių galimybių užtikrinimas ir skirtumų valdymas – tai būdai, galintys padėti visoms visuomenės grupėms užtikrinti vienodus kokybės vadybos metodų taikymo viešosiose organizacijos rezultatus ir poveikį. [Iš leidinio]

ENArticle deals with the conception of total quality management and challenges of public sector while implementing the methods of total quality management in its activities. The experience of Lithuanian public sector institutions by implementing the quality management models is analyzed in the article. According to research pursued in 2010, the results show, that 67 per cent (106 organizations from 158) of Lithuanian public sector institutions use at least one quality management method in their activity. The most popular method of quality management in Lithuanian public sector institutions is single window principle. The risks of social exclusion in the society arise, when public sector institutions forget their primary goal to assist the society and apply the quality management tools, which are well adapted in private sector, but not proper for the use in public sector. Also, the risk for social exclusion in the society may arise, when public institutions overtake the market based attitude to the citizen, treating them as customers in the private sector. The good public institution practice from other countries show, that involving community, ensuring the equality of opportunity and management of differences are the ways, which could help to achieve the equal results and effects of actions of quality management in the society. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43208
Updated:
2020-04-06 11:05:10
Metrics:
Views: 64
Export: