Oro navigacijos paslaugų teikimas: pokyčiai ir išūkiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Oro navigacijos paslaugų teikimas: pokyčiai ir išūkiai
Alternative Title:
Provision of air navigation services: challenges and changes
In the Book:
Verslas XXI amžiuje : 21-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis", 2018 m. vasario 8-9 d. Vilnius. Vilnius : Technika, 2018. pdf (9 p.). (Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis")
Keywords:
LT
Žinių valdymas; Informacija; Skaitmeninis NOTAM; Duomenų tyryba; Blokų grandinė; SWIM; GIS; Intelektinis kapitalas; AIXM.
EN
Knowledge management; Information; Digital NOTAM; Data mining; Blockchain; SWIM; GIS; Intellectual capital; AIXM.
Summary / Abstract:

LTBesiplečiantis aviacijos sektorius ir kartu didėjanti aviacinės veiklos įtaka ekonomikai skatina panaudoti vadybos mokslo žinias diegiant naujas technologijas ir optimizuojant aviacijos paslaugų sektoriaus veiklos procesus. Susidarant dideliems aviacijos duomenų ir informacijos kiekiams, poreikis perduoti reikiamą informaciją, žinią (NOTAM) laiku ir tinkamoje vietoje tampa gyvybiškai svarbiu tiek sprendimų priėmimui, tiek ir skrydžių saugai, todėl būtina gebėti informaciją momentiškai apdoroti ir tam gali būti panaudota besivystanti skaitmeninė NOTAM technologija, kuri orientuota į profesionalų vartotoją. Atsižvelgiant į tai, kad vis daugiau žmonių turi galimybę įsigyti orlaivius asmeniniam naudojimui, skaitmeninės informacijos poreikis darosi vis aktualesnis. Atliekant tyrimą siekta, išanalizavus žinių valdymo procesus bei naujausias skaitmeninių duomenų apdorojimo ir platinimo technologijas, pateikti NOTAM taikymo gaires tiek privačių, tiek ir mėgėjiškų orlaivių naudotojams, tuo pačiu pateikiant skrydžių reguliavimo kryptis ateities oro erdvės naudotojams – dronams ir skraidantiems automobiliams. Inovatyvių blokų grandinės ir duomenų tyrybos technologijų panaudojimas NOTAM platinimui sudarytų unikalias galimybes greitam ir patikimam aviacijos informacijos pateikimui jos vartotojui. [Iš leidinio]

ENExpansion and growing influence of aviation sector on the economy encourage to apply science knowledge of management for introduction of new technologies and optimization of the processes in the aviation service sector. In case of composing big amounts of data and information, the demand to transmit the required aviation information, NOTAM on time and in the right place becomes vital for both decision-making and flight safety, so it is necessary to be able to process the information immediately and for that purpose can be used evolving digital NOTAM technology, that is oriented to a professional user. Taking in to account the fact that more and more people have the possibility to buy aircraft for their personal use, the demand for digital information is becoming more and more relevant. The research aim is to provide guidance for the application of digital NOTAM to private and hobbyist aircraft users by analysing knowledge management processes, their usages and the latest digital data processing and distribution technologies, hereby establishing the basis for the regulation of flights to future airspace users - drones and flying cars. Utilization of block chain and data mining technologies for NOTAM's provision can give to us unique ability to provide information quickly and in reliable way. [From the publication]

ISSN:
2029-7149
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82532
Updated:
2022-02-14 15:59:31
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: