Vilniaus įkūrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus įkūrimas
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010.
Pages:
125 p
Series:
Vilniaus sąsiuviniai; 1
Contents:
Tiesioginiai rašytiniai šaltiniai — Netiesioginiai rašytiniai šaltiniai — Vilniaus tapsmo istoriografija — Gedimino kalno aikštelė — Gedimino kalno šiaurės papėdė — Kreivasis miestas — Gedimino kalno pietvakarių papėdė — Ankstyvosios gyvenvietės Senamiestyje klausimas — Miesto įkūrimas — Komentarai — Tyrimų ataskaitos — Santrumpos — Summary.
Keywords:
LT
Archeologija; Gediminas; Gyvenvietė; Ikonografiniai šaltiniai; Istorija; Istoriografija; Miestas; Miesto įkūrimas; Rašytiniai šaltiniai, archeologiniai šaltiniai; Sostinė; Viduramžiai; Vilnius.
EN
Archaeological sources; Archaeology; Capital; Gediminas; History; Iconography; Istoriography written sources; Middle Ages; Settlement; Town; Town foundation; Vilnius.
Reviews:
Recenzija leidinyje Knygų aidai. 2013, Nr. 1, p. 22-27
Summary / Abstract:

LTVilnius pirmąkart rašytiniuose šaltiniuose paminėtas jau susikūrus valstybei ir įsitvirtinus Gediminaičių dinastijai. 1323 m. gegužės 26 d. datuotame laiške Gedimino laiške minimas Vilniaus statusas - civitate nostra regia dieta, t. y. karališkasis miestas, taigi miestas su dominuojančiomis politinėmis-administracinėmis funkcijomis. Tokie miestai būdavo įkuriami paties monarcho, siekiant sutelkti savo valdžią geopolitiškai strateginiame arba ekonomiškai reikšmingame regione. Kunigaikščio kompetencija apibūdinant miesto statusą nekvestionuojama, todėl ši Gedimino nuoroda yra teisinis fakto konstatavimas. Tačiau tiesioginių žinių apie tai, kada miestas buvo įkurtas, kaip tas vyko, kodėl šio veiksmo buvo imtasi ir kas čia buvo anksčiau, laiškuose nėra. Monografijoje nagrinėjama aktuali Vilniaus miesto atsiradimo problema, aptariami tiesioginiai ir netiesioginiai šaltiniai, lyginami gausios ir senos istoriagrafijos bei archeologinių tyrinėjimų duomenys. Autorius remdamasis archeologinių tyrinėjimų duomenimis pademonstruoja, kurios metraščių žinios apie Vilniaus įkūrimą yra tikėtinos, o kurios neturi empirinio pagrindo. Knygoje paliečiamos ir kitos su miesto įkūrimu susijusios temos: valstybės kūrimasis, monarchijos įsitvirtinimas, baltų visuomenės perėjimas iš gentinės bendruomenės į feodalinę visuomenės sanklodą.

ENVilnius was for the first time mentioned in written sources when the state was already formed and the Gediminid dynasty was established. The letter by Gediminas dated 26 May 1323 mentions the status of Vilnius – civitate nostra regia dieta, i.e. the royal city, thus a city with dominating political-administrative functions. Such cities were founded by the monarch in order to concentrate power in a geopolitically strategic or economically significant region. The duke’s competence when defining the status of a city is unquestioned; therefore, this reference by Gediminas is a legal stating of the fact. However, the letters do not provide any direct information about when the city was founded, how and why it was done and what was in this place before. The monograph examines the relevant problem of occurrence of the city of Vilnius, discusses direct and indirect sources, and compares the data of abundant old historiography and archaeological explorations. Based on the data of archaeological explorations, the author demonstrates which information from chronicles about the foundation of Vilnius is plausible and which information has no empirical basis. The book also touches upon other topics related to the foundation of the city: the formation of the state, the establishment of a monarchy, the transition of Baltic society from a tribal community to a feudal system.

ISBN:
9786098039061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28135
Updated:
2021-01-15 19:48:44
Metrics:
Views: 85
Export: