Orthodox churches in the Civitas Rutenica area of Vilnius: the question of location

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Orthodox churches in the Civitas Rutenica area of Vilnius: the question of location
Alternative Title:
Ortodoksų cerkvės "Civitas Rutenica" teritorijoje Vilniuje. Lokalizacijos problema
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2011, t. 16, p. 110-128
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Civitas Rutenica; Rusų (Rusėnų) miestas; Stačiatikių bažnyčia; Vilnius.
EN
Medieval Vilnius; Civitas Ruthenica; Orthodox church; Vilnius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis – tai mėginimas kuo tiksliau lokalizuoti buvusias cerkves (1-13 pav.). Iš dvylikos „Civitas Rutenica“ teritorijoje stovėjusių cerkvių tiksli lokalizacija žinoma tik dviejų – Skaisčiausios Dievo Motinos ir Šv. Nikolajaus (Palaikų perkėlimo). Kitų cerkvių lokalizacijos vietos buvo žinomos apytikriai. Pažvelgus į pirminį reljefą pavyko patikslinti galimas cerkvių lokalizacijos vietas. Taip buvo patikslintos pirmųjų Šv. Paraskevos (Piatnitskos, Св. Параскева (Пятницкая)), Šv. Nikolajaus (Uspeniia, Св. Николая (Успения)) cerkvių lokalizacijos vietos. Kartu su Skaisčiausios Dievo Motinos cerkve jos buvo pastatytos ankstyviausiojo „Civitas Rutenica“ perimetru nedidelėse aukštumėlėse. Buvo patikslintos ir vėliau pastatytų Šv. Iljos Pranašo (Св. Ильи Пророка), Šv. Kozmo ir Damijono (Св. Козьмы и Дамияна), Šv. Jekaterinos (Св. Екатерины), Šv. Michailo Arkangelo (Св. Михаила Архангела), Šv. Jono Krikštytojo (Св. Ивана Крестителя), Šv. Petro ir Povilo (Св. Петра и Павла) cerkvių lokalizacijos vietos. Nustatytos dvi galimos Kristaus Gimimo (Рождества Христова) cerkvės lokalizacijos vietos. Kol sklype Bokšto g. 6 nebaigti archeologiniai tyrinėjimai, negalima tiksliai pasakyti, kurioje vietoje stovėjo Kristaus Gimimo (Рождества Христова) cerkvė.Tyrinėjimų metu patikslinta ir veikiausiai XIV a. pabaigoje statytos Švenčiausios Dievo Motinos Užtarytojos (Покрова Пресвятой Богородицы) cerkvės lokalizacijos vieta. Be šių dvylikos cerkvių, buvo dar dvi cerkvės, esančios už „Civitas Rutenica“ teritorijos ribų – Šv. Trejybės ir Kristaus prisikėlimo cerkvės. Jos tebestovi tose vietose, kur ir buvo pastatytos. Nustačius galimas cerkvių lokalizacijos vietas, pastebimi keli dėsningumai. Visos cerkvės statybos metu buvo „Civitas Rutenica“ teritorijos pakraščiuose. Vėliau, plečiantis Rusų miestui, jos atsidurdavo miesto viduje. Beveik visos cerkvės buvo pastatytos nedidelėse aukštumėlėse, kiek toliau nuo gatvių arba prie pat jų. [Iš leidinio]

ENOrthodox community which settled in the Civitas Rutenica area in Vilnius started building their houses of worship (Orthodox churches) as early as the first half of the 14th century. At the beginning of the 15th century, there were 12 of them inside the quarter and two outside it. These churches, reflecting Orthodox culture and showing the usual features of their construction, predetermined the further development of this part of the city, and the development of whole areas of Vilnius. Locating them precisely enables us to better understand the urban development of Vilnius, and trends within this development. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44216
Updated:
2018-12-17 13:13:34
Metrics:
Views: 53    Downloads: 9
Export: