Lietuvos šeima : tarp tradicijos ir naujos realybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos šeima: tarp tradicijos ir naujos realybės
Alternative Title:
Lithuanian family: between tradition and new realities
Publication Data:
Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2009.
Pages:
559 p
Notes:
Autoriai: Vlada Stankūnienė, Marė Baublytė, Aušra Maslauskaitė, Liutauras Kraniauskas, Jolanta Reingardė, Sigita Kraniauskienė, Margarita Gedvilaitė-Kordušienė, Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė, Romas Lazutka, Vylius Leonavičius, Domantas Jasilionis. Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Šeimos formavimo modeliai: kaitos vektoriai — Šeimos formavimo modelių kaita: lyginamoji analizė — Kohabitacija Lietuvoje: šeimos formavimo etapas ar "nauja šeima"? — Gimstamumo ir prokreacinės elgsenos kaita — Prokreacinė elgsena ir lūkesčiai: raidos trajektorijos ir veiksniai — Lyčių vaidmenys: kaitos žymės ir prieštaros — Vyriškas ir moteriškas šeimos pasaulis: struktūros poveikis ar tapatumo konstravimo strategija? — Šeimos ir darbo vaidmenų derinimas: konflikto perspektyva — Kartų demografiniai ir socialiniai matmenys bei skirtybės — Socialinės brandos žymenys: atsiskyrimo nuo tėvų trajektorijos ir veiksniai — Kartų solidarumas ir jį lemiantys veiksniai — Kartų, lyčių ir šeimų gerovės skirtumai — Šeimos, kartų ir lyčių sveikatos gerovės matmenys — Visuomenės sveikatos veiksniai: šeimos ir lyčių santykių įtaka sveikatos savijautai — Kartų ir lyčių tyrimo metodologija — Kartų ir lyčių tyrimo metodologija, struktūra ir organizacija — Santrauka — Summary — Literatūra — Priedai: Skyrių priedai; Klausimynas.
Keywords:
LT
Demografija / Demography; Socialinės teisės / Social rights; Sveikata / Health; Šeima / Family; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTMonografija skirta Lietuvoje atlikto tarptautinio "Kartų ir lyčių tyrimo" ("Generations and Gender Study") rezultatams pristatyti. Remiantis šio tyrimo duomenimis, makro lygmens kontekstine informacija, teorijomis monografijoje kompleksiškai analizuojama demografinių ir socialinių procesų raida, jų sąryšis ir veiksniai, ypač daug dėmesio skiriama šeimos ir gimstamumo pokyčių, santykių tarp vaikų ir tėvų, santykių tarp sutuoktinių, partnerių ir šeimos narių vertinimui, tiriami įvairūs demografiniai įvykiai, kaip antai santuokinių ir partnerystės ryšių kūrimas ir irimas, išėjimas iš tėvų namų, išsilavinimo įgijimas. "Kartų ir lyčių" tyrimas yra sudedamoji tarptautinės "Kartų ir lyčių" programos ("Generations and Gender Programme") dalis, kurią sudaro šis tyrimas ir "Kontekstinė duomenų bazė" ("Contextual data base"). Tyrimo Lietuvoje organizatoriai, koordinatoriai ir atsakingi tyrėjai - Socialinių tyrimų instituto Demografinių tyrimų centro mokslininkai. Kartu su Socialinių tyrimų institutu į tyrimo rezultatų analizę įsijungė Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto sociologai ir Makso Planko demografinių tyrimą instituto demografai. Pirmos tyrimo bangos apklausos darbai Lietuvoje atlikti 2006 metais. Pristatomą monografiją sudaro šešios susietos dalys, skirtos šioms pagrindinėms temoms: šeimos formavimo modeliai ir formos, gimstamumas ir prokreacinė elgsena, lyčių vaidmenys, demografiniai ir socialiniai kartos matmenys, sveikatos socialiniai veiksniai, „Kartų ir lyčių" tyrimo metodologija.Reikšminiai žodžiai: Kartos; Lytis; šeima; Gimstamumas; Partnerystė; Santuoka; Kohabitacija; Lyčių vaidmenys; Vaikų priežiūra; Sveikata; Demographics; Generation; Gender; Family; Fertility; Partmership; Marriage; Cohabitation; Gender roles; Childcare; Health.

ENBased on the data of the Generations and Gender Survey (GGS) and Contextual Data Base, this monograph presents a complex analysis of the changes in the Lithuanian family, the forms of the Lithuanian family, matrimonial and childbearing behaviour, and the transition to adulthood over the period of more than the past 5 decades; gives an evaluation of the rapidly changing family formation pattern and of the factors determining fertility and health status; provides an analysis of the generations and gender relationship; and assesses the attitudes of demographic behaviour. The GGS is a longitudinal survey, repeated three times every 3 years. During the first wave of the survey, 10 thousand men and women aged 18-79 were interviewed in Lithuania. In the survey, a biographical approach to the events and the facts of the demographic behaviour of generations was used. For the evaluation of the structural and value factors of demographic behaviour (family formation and dissolution, childbearing, and leaving the parental home) and of sociodemographic differences, modern statistical, mathematical and demographic methods (event history, logistic regression analysis, etc.) were applied. In the analysis of the demographic behaviour of individuals and families, the relationship between family members (intergeneration relations and gender roles in the family) was scrutinised. An evaluation was made of the impact of family and household wellbeing on demographic behaviour. The monograph is composed of six parts: family formation patterns and forms, fertility and childbearing behaviour, gender roles, relationships between generations, social factors of health, and GGS methodology. [From the publication]

ISBN:
9789955531289
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22795
Updated:
2020-12-15 21:57:04
Metrics:
Views: 172    Downloads: 41
Export: