Ekonominių ir religinių veiksnių įtaka postmaterialistinių vertybių sklaidai pirmojoje pokomunistinėje kartoje: lyginamoji 24 šalių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominių ir religinių veiksnių įtaka postmaterialistinių vertybių sklaidai pirmojoje pokomunistinėje kartoje: lyginamoji 24 šalių analizė
Alternative Title:
Impact of economic and religious factors on the spread of post-materialist values in the first post-communist generation: a comparative analysis of 24 countries
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2023, t. 34, Nr. 4, p. 76-91. System change and generational behaviour in Lithuania after 1990
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Gyventojai / Population; Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pirmosios pokomunistinės kartos (gim. 1991–2000) vertybių analizei 24-iose pokomunistinėse šalyse pasitelkiama Ronaldo Ingleharto materialistinių-postmaterialistinių vertybių kaitos teorija. 1990–1993 m., 1999–2004 m., 2008– 2014 m. ir 2017–2022 m. bangų Pasaulio ir Europos vertybių tyrimų duomenų analizė leidžia daryti išvadas, kad daugumoje pokomunistinių šalių postmaterialistinės vertybės pirmojoje pokomunistinėje kartoje, palyginti su vyresnėmis kartomis, sustiprėjo. Tokia tendencija ypač ryški ekonomiškai stipriose pokomunistinėse šalyse, tačiau matoma ir ekonomiškai nepasiturinčiose. Tik šešiose šalyse fiksuotas statistiškai reikšmingas ryšys tarp religijos svarbos žmogaus gyvenime ir materialistinių-postmaterialistinių vertybių pirmojoje pokomunistinėje kartoje. Tyrimas taip pat atskleidė, kad šalyse, kuriose dominuoja Romos katalikų tikėjimas, postmaterialistinės vertybės yra labiau paplitusios nei stačiatikių ortodoksų ir islamo dominuojamose šalyse pirmojoje pokomunistinėje kartoje. Raktažodžiai: vertybių kaita, pirmoji pokomunistinė karta, Ingleharto vertybių kaitos teorija. [Iš leidinio]

ENThis article uses Inglehart’s theory of materialist–post-materialist value change to analyse the values of the first post-communist generation (born in 1991–2000) in 24 post-communist countries. The analysis of the data from the World and European Values Surveys of 1990–1993, 1999–2004, 2008–2014 and 2017–2022 waves leads to the conclusion that in the majority of post-communist countries, post-materialist values have become stronger in the first post-communist generation compared to those of older generations. This trend is particularly pronounced in the economically strong post-communist countries, but is also observed in the economically deprived ones. Only six countries show a statistically significant correlation between the importance of religion in people’s lives and materialistic–post-materialistic values in the first post-communist generation. The study also revealed that post-materialist values are more widespread in countries dominated by the Roman Catholic faith than in Orthodox and Islam-dominated countries in the first post-communist generation. Keywords: value change, first post-communist generation, Inglehart’s theory of value change. [From the publication]

DOI:
10.6001/fil-soc.2023.34.4Priedas.Special-Issue.7
ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/105882
Updated:
2023-12-13 22:08:29
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: