Sociologija ir sveikatos priežiūros sistemos paslaugų vartotojas : moderniosios Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos pertrūkiai ir tęstinumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociologija ir sveikatos priežiūros sistemos paslaugų vartotojas: moderniosios Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos pertrūkiai ir tęstinumas
Alternative Title:
Institutional health care reform in Lithuania and the doctor-patient relationship
Editors:
Leonavičius, Vylius, aut, sudarymas, redagavimas [aut, com, edt]
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2007.
Pages:
319 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Lietuvos visuomenės socialinės raidos tipologizacijos problema — Socialinė raida ir posovietinės Lietuvos sveikatos sistemos priežiūros apibūdinimas — Vėlyvosios modernybės pirminės sveikatos priežiūros koncepcija — Moderniosios visuomenės raida ir sveikatos priežiūros sistemos pokyčiai — Sveikatos sociologijos atsiradimas ir sveikatos priežiūros sistemos kaita — Biomedicininis ir biopsichosocialinis sveikatos modelis — Sveikatos priežiūros sistemos restruktūrizavimo socialinės prielaidos — Paciento vaidmens pokyčiai vėlyvosios modernybės visuomenėje — Struktūriniai paciento-gydytojo santykių ypatumai sovietinėje Lietuvoje ir sociologinė modeliavimo galimybė — Paciento-gydytojo santykis sociologijoje — Gydytojo-paciento santykio problema — Gydytojo-paciento santykį aiškinančios teorijos ir modeliai — Profesionalus ir neprofesionalus (lay) požiūris į susirgimą — Sociodemografiniai paciento-gydytojo santykių ir sveikatos aspektai — Nelegalaus gydytojų atlygio diskursas sovietinėje sveikatos priežiūros sistemoje — Pacientų pasitenkinimo tyrimų problematika — Pacientų pasitenkinimo tyrimų atsiradimas — Pacientų pasitenkinimo samprata — Pacientų pasitenkinimo tyrimų metodologinės problemos — Pacientų pasitenkinimas ir nuomonė apie pirminės sveikatos priežiūros paslaugas — Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų vartotojų pasitenkinimas — Bendrosios praktikos pacientų pasiskirstymas pagal pirminės sveikatos įstaigas — Kreipimosi į bendrosios praktikos gydytojus priežastys — Bendrosios praktikos gydytojo prieinamumas laiko požiūriu — Bendruomenės slaugytojos vaidmuo — Pacientų nukreipimas pas specialistus — Vaistų skyrimas — Bendrosios praktikos gydytojo - paciento santykio ypatumai — Pacientų galimybė susisiekti su bendrosios praktikos gydytoju —Bendrosios praktikos Gydytojo-paciento santykio modelis — Nelegalus gydytojo atlygis (kyšis) — Pacientų pasitenkinimo pirmine psichikos sveikatos priežiūra ypatumai: specialisto-paciento santykis — Pacientų pasitenkinimo Kauno psichikos sveikatos centrų paslaugomis tyrimo apibūdinimas — Specialisto-paciento santykiai — Kintantys gydytojo-paciento santykiai: psichiatrų perspektyva — Pacientų poreikis gauti informaciją apie sutrikimą bei gydymo metodus — „Žmogiško“ bendravimo su specialistu poreikis — Pacientų poreikis dalyvauti sprendžiant gydymo klausimus — Sveikatos priežiūros reformos įtaka gydytojų-pacientų santykiams — Psichiatrų-pacientų santykių vertybiniai pokyčiai — Bendras sprendimo priėmimas psichiatrijoje — Sveikatos priežiūros sistemos reformos socialinis kontekstas ir reformos sėkmė (Vietoje išvadų) — Pasitenkinimas SPS paslaugomis ir paternalistinis paciento-mediko santykis — Institucinė SPS reforma ir autonomiško bei aktyvaus paciento problema — Summary — Akronimai ir santrumpos — Nuorodos — Priedai.
Summary / Abstract:

LTKolektyvinėje monografijoje nagrinėjama viena iš svarbiausių sveikatos ir medicinos sociologijos temų - paciento-mediko santykiai sveikatos priežiūros sistemoje. Didžiausias dėmesys skiriamas pirminės sveikatos priežiūros sistemoje dirbančių medikų - bendrosios praktikos ir psichikos sveikatos centrų specialistų - darbo apibūdinimui. Knygoje aptariamas sveikatos ir medicinos sociologijos objektas, sveikatos sociologijos atsiradimo prielaidos bei sveikatos priežiūros paslaugų vartotojų pasitenkinimo tyrimo problematiškumas. Paciento-mediko santykiai sveikatos priežiūros sistemoje nagrinėjami moderniosios visuomenės socialinės struktūros raidos (R. Inglehartas, U. Beckas ir kiti modernizacijos teoretikai) bei sistemos dalyvių sąveikos teorijų (funkcionalizmo, konflikto, simbolinio interakcionizmo) požiūriu. Taip pat nagrinėjamos socioe-konominės ir kultūrinės šių santykių kaitos priežastys, tipologizuojami kai kurie sovietinės ir posovietinės Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos būklės ypatumai. Sociologinė analizė grindžiama Kauno m. gyventojų viešosios nuomonės apklausų apie pirminės sveikatos priežiūros sistemos paslaugas duomenimis, gautais 2001 ir 2004 metais. Monografijoje panaudoti kokybiniu interviu su psichikos sveikatos centrų lankytojais gauti duomenys. [Iš leidinio]

ENThe collective monograph examines one of the most important subjects of health and medicine sociology, i. e. the medicine doctor’s relations in the health care system. The largest attention is dedicated to the characterization of the activities of the medicine doctors, employed in the primary health care system, i. e. general practitioners and specialists of psychical health centers. The book discusses the subject of health and medicine sociology, the prerequisites for emergence of health sociology and the problems, pertaining to studying of satisfaction of the consumers of health care services. The relations between the patient and the doctor in the health care system are examined in terms of development of the social structure of the modern society (R. Inglehart, U. Beck and other modernization theoreticians) and theories of interaction between the participants of the system (functionalism, conflict, symbolic interactionism). In addition the socio-economic and cultural reasons for development of the said relations are examined and certain peculiarities of the state of the health care system in the Soviet and post-Soviet Lithuania are typologized. The sociological analysis is based by the data of the surveys of public opinion of the residents of Kaunas city on the services of the primary health care system, obtained in 2001 and in 2004. The monograph uses the data, obtained during quality interviews with the visitors of psychical health centers.

ISBN:
9789955122463
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13428
Updated:
2020-10-09 15:16:32
Metrics:
Views: 61
Export: