Fertility desires and visions of fatherhood: individual preferences of young heterosexual men in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Fertility desires and visions of fatherhood: individual preferences of young heterosexual men in Lithuania
Alternative Title:
Prokreacinės preferencijos ir tėvystės vizijos: jaunų heteroseksualių vyrų Lietuvoje atvejis
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2014, t. 25, Nr. 4, p. 300-307
Keywords:
LT
Fatherhood visions; Fertility desire; Jauni vyrai; Masculinity; Preokreaciniai lūkesčiai; Tėvystės vizijos; Vyriškumas; Young men in Lithuania.
EN
Fatherhood visions; Fertility desires; Jauni vyrai; Lietuvoje; Masculinity; Prokreaciniai lūkesčiai; Tėvystės vizijos; Vyriškumas; Young men.
Summary / Abstract:

LTDemografiniuose gimstamumo tyrimuose paprastai pagrindinis dėmesys skiriamas moterims, nors vyrų prokreaciniai lūkesčiai taip pat svarbūs siekiant suprasti gimstamumą veikiančius procesus. Straipsnyje analizuojami kokybinio tyrimo su Lietuvoje gyvenančiais heteroseksualiais 19–34 metų amžiaus vyrais, neturinčiais vaikų, duomenys, siekiama atskleisti prokreacinių lūkesčių ir tėvystės vizijų sąsajas su vyriškumo sampratomis. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad nepriklausomai nuo to, ar tyrimo dalyviai internalizavo vyro – šeimos maitintojo normą, prokreacinius ketinimus jie modeliavo atsižvelgdami į savo dabartinę finansinę padėtį ir numanomas ateities pajamas. Jų tėvystės vizijos formuotos tiek griežto, disciplinuojančio, šeimą aprūpinančio vyro idealo, tiek aktyviai dalyvaujančio vaikų priežiūroje tėvo pagrindu. [Iš leidinio]

ENDemographic research on fertility has almost exclusively focused on women, however, men’s fertility preferences are equally important to the understanding of the processes and mechanisms that affect fertility. This article analyzes the data from the qualitative study with young (19–34 year old) heterosexual childless Lithuanian men and explores the relationship between fertility desires, visions of fatherhood and perceptions of masculinity. Our results show that independently of whether the study participants have internalized the “male breadwinner” norm, they modelled their fertility desires according to their current financial situation and perceived future income. Their visions of fatherhood were also often framed by the cultural ideal of a man who is strict, tough and is the main family provider. However, the vision of the father who actively participates in childrearing was also common. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
  • Ar Lietuvos šeimos bus gausesnės? / Vlada Stankūnienė, Aušra Maslauskaitė, Marė Baublytė. Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2013. 263 p.
  • Lietuvos šeima : tarp tradicijos ir naujos realybės / atsakingos redaktorės ir sudarytojos Vlada Stankūnienė, Aušra Maslauskaitė ; Socialinių tyrimų institutas. Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2009. 559 p.
  • Lyčių politika ir gimstamumo ateitis / Jurga Bučaitė-Vilkė, Giedrė Purvaneckienė, Raimundas Vaitkevičius, Artūras Tereškinas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. 287 p.
  • Moterų užimtumas ir lyčių kultūra : lyginamoji Lietuvos ir Europos šalių analizė / Aušra Maslauskaitė. Moterys, darbas, šeima : lyčių vaidmenys užimtumo sferoje : sociokultūrinis aspektas / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. p. 18-61.
  • Tarp norminio ir subordinuoto vyriškumo formų : vyrai, jų seksualumas ir maskulinizmo politika šiuolaikinėje Lietuvoje / Artūras Tereškinas. Sociologija. Mintis ir veiksmas. 2004, Nr. 3 (14), p. 28-38.
  • Vyriškumas ir tėvystė: Lietuvos vyrų tėvystės atostogose atvejis / Artūras Tereškinas. Lyčių studijos ir tyrimai. 2006, 2, p. 90-96.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56885
Updated:
2019-01-18 20:51:06
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: