Meilė ir santuoka pokyčių Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Meilė ir santuoka pokyčių Lietuvoje
Alternative Title:
Love and marriage in the changing Lithuanian society
Publication Data:
Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2004.
Pages:
237 p
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Intymumas; Lytis; Meilė; Pokyčiai Lietuvos visuomenėje; Psichologinis žmogus; Santuoka; Seksualumas; Tapatumas; Šeima; Žiniasklaida; Changing Lithuania society; Family; Gender; Identity; Intimacy; Love; Marriage; Mass media; Psychological man; Sexuality.
Contents:
Įvadas — Teorizuojant meilę — Pirminiai, diadiniai, „mes“ santykiai — Tarpasmeniniai lyčių santykiai: dvi apibrėžties strategijos — Sociologiniai meilės istorijų veikėjai — Meilė ir tapatumas, klasė, socialinė lytis — Meilė ir visuomenė: nuo romantinės meilės iki intymumo — Meilė, santuoka ir Lietuvos visuomenės sovietinė modernizacija — Meilė ir santuoka XX a. Lietuvoje: socialinė istorinė perspektyva — Meilės kasdienybė: moterų ir vyrų istorijos — Meilės receptai: jų kūrėjai ir skleidėjai — Pokyčių Lietuva: nauji meilės įvaizdžiai žiniasklaidoje — Meilės įvaizdžių kaitos trajektorija — Naujos tapatybės, psichologinis žmogus ir santykių psichologija — Seksualumas: technologija, malonumas, santykis — Ar vis dar būtina meilei santuoka? — Meilės istorijos: žvilgsnis iš vidaus — Tapatumo logikos ir jų kūrėjai — Du vektoriai: autonominis ir plastinis tapatumas — Kur viskas prasideda: tapatumas ir tėvų šeima — Meilės kokybė: intymumas — Intymumo dilemos — Intymumo ritualai — Meilės prielaida: įsipareigojimas — Santuokos kaita: nuo standarto - į abejonę — Santuoka ir įsipareigojimo reikšmės — Meilės aistros: seksualumas — Seksualumo konstravimas ikisantuokinėse biografijose — Seksualumas ir santuoka — Meilės reikšmių žemėlapis — Meilės istorijos ir tapatumas — Išvados — Summary — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Intymumas; Lytis; Meilė; Pokyčiai Lietuvos visuomenėje; Psichologinis žmogus; Seksualumas; Šeima / Family; Žiniasklaida / Media; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Psichologija / Psychology.
EN
Changing Lithuania society; Gender; Intimacy; Love; Marriage; Psychological man; Sexuality.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjami sociologiniai veiksniai, įtakoję kultūrinius meilės idealus, jų sklaidą bei pokyčius XX a. Lietuvos visuomenėje. Studijoje pristatomos sociologinės meilės teorijos, tai pat analizuojami struktūriniai ir kultūriniai veiksniai, kurie XX a. antroje pusėje romantinės meilės idealus pavertė norminiais santuokos kūrimo motyvais, aptariamos sovietmečio modernizacijos pagimdytos privačiojo gyvenimo prieštaros, paveldėtos ir pokyčių Lietuvos visuomenės. Pagrindinis dėmesys studijoje skiriamas paskutiniojo XX a. dešimtmečio meilės ir santuokinio gyvenimo pokyčių tyrimui, aptariant kultūrinių meilės idealų transformacijas bei atskleidžiant sociologinius veiksnius, įtakojančius individualias meilės apibrėžtis. Monografija skirta studentams, tyrėjams ir visiems, besidomintiems šeimos, lyčių, emocijų sociologija.

ENThe monograph explores sociological factors that influenced cultural love ideals, their dissemination and changes in Lithuanian society of the 20th c. The study presents sociological love theories and analyses the structural and cultural factors that changed the ideals of romantic love into the normative motives for the entering into marriage in the second half of the 20th c., as well as discusses the contradictions of private life caused by the Soviet period modernisation and inherited by the changing Lithuanian society. The main focus of the study is on the research of changes in love and matrimonial life in the 1990s through a discussion of the transformations of cultural love ideals and revealing of sociological factors influencing individual definitions of love. The monograph is targeted at students, researchers and everybody who is interested in the family, gender and emotion sociology.

ISBN:
9955531134
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18077
Updated:
2020-11-03 23:09:05
Metrics:
Views: 113
Export: