Šeimos politikos modernizavimas Lietuvoje: prioritetų problema : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos politikos modernizavimas Lietuvoje: prioritetų problema: disertacija
Alternative Title:
Modernizing family policy in Lithuania: the problem of priorities
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
183 p
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Socialinių tyrimų institute. Dr. disert. (socialiniai m.) - Socialinių tyrimų institutas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Modernization of family policy in Lithuania: problem of priorities Vilnius, 2005 39 p
Summary / Abstract:

LTNuo praėjusio dešimtmečio pradžios Lietuvoje vyksta esminiai šeimos ir gimstamumo pokyčiai. Nauji šeimos bruožai ir gyvenimo sąlygos reikalauja nuodugniau įvertinti šalies šeimos politiką, esamų paramos priemonių tikslingumą ir problemas bei nustatyti tobulinimo prioritetus. Šiuolaikinėje visuomenėje šeimos politikos efektyvumas sprendžiant gimstamumo mažėjimo ir kitas demografinės raidos problemas vis labiau priklauso nuo platesnių galimybių tėvui ir motinai šeimos funkcijas derinti su profesiniu užimtumu sudarymo. Tai yra priemonės, kuriančios savarankiško šeimos funkcionavimo prielaidas. Tačiau Lietuvos šeimos politikoje joms nėra skiriamas adekvatus dėmesys. Tyrimo objektas – šeimos politikos modernizavimas Lietuvoje. Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvoje įgyvendinamos šeimos politikos tikslingumą, racionalumą ir pagrįsti jos modernizavimo poreikį ir prioritetus. Disertacijoje apibendrinti pastarieji šeimos ir gimstamumo pokyčiai, jų prielaidos ir atskleista lyčių sistemos kaitos reikšmė šeimos transformacijai. Tarptautinio patyrimo kontekste įvardintos prioritetines paramos šeimai, auginančiai vaikus, plėtros kryptys. Aptarti Lietuvos šeimos politikos raidos bruožai ir prioritetų problematiškumas. Įvertinta Lietuvos gyventojų nuomonė apie valstybės teikiamą paramą šeimai, auginančiai vaikus, ir jų lūkesčiai. Išanalizuoti Lietuvos gyventojų požiūrio į lyčių vaidmenis ypatumai bei įvertinti simetriško (egalitarinio) šeimos modelio įsigalėjimo trukdžiai ir prielaidos. Pateiktas poreikio modernizuoti Lietuvos šeimos politiką bei keisti esamus prioritetus pagrindimas, išsakytos rekomendacijos. [Iš leidinio]

ENFrom the beginning of the previous decade, Lithuania undergoes a principal transformation in approach to family and birth-rate. New features of family life and life conditions call for a comprehensive evaluation of country’s family policy, purposefulness and problems associated with present support instruments, and encourage establishing priorities for improvement. In contemporary society, effectiveness of family policy in solving decrease in birth-rate and other demographic problems increasingly depends on creating wider opportunities for father and mother to combine family duties with professional occupation. These are instruments, which create a basis for an independent functioning of a family. However, Lithuanian family policy does not devote adequate attention to these measures. Research object – modernization of family policy in Lithuania. Research goal – to evaluate purposefulness, rationality of family policy being implemented in Lithuania; to justify the need and priorities for modernizing this policy. The dissertation sums up most recent changes in family and birth-rates, reasons behind them; it reveals the implication of change in gender system for family transformation. In the context of international experience, the research names priority development directions for supporting families raising children. The author discusses features of Lithuanian family policy evolution and problematic status of its priorities. Assessment is given for the opinion of Lithuanian inhabitants about state support for families raising children and their expectations.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10085
Updated:
2022-02-07 20:08:17
Metrics:
Views: 32
Export: