Future insights, scenarios and expert methodapplication insustainable territorial planning

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Future insights, scenarios and expert methodapplication insustainable territorial planning
Alternative Title:
Ateities įžvalgos, scenarijai ir ekspertinio metodo taikymas darniam teritorijų planavimui
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2009, t. 15, Nr. 1, p. 10-25
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Informaciniai modeliai; Miestų plėtra; Ekspertinis metodas; Scenarijai.; Information model; Urban development; Expert method; Scenarios.
Keywords:
LT
Ekspertinis metodas; Informaciniai modeliai; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Scenarijai..
EN
Expert method; Information model; Scenarios; Urban development.
Summary / Abstract:

LTDarnios plėtros politikos įgyvendinimas yra vienas iš sudėtingiausių uždavinių ir iššūkių visai bendruomenei. Bandymai pereiti nuo darnios plėtros koncepcijos teorinio lygmens prie sprendimų priėmimo lygio bei nukreipti ekonominę plėtrą į aplinką yra susiję su keliomis problemomis. Yra keletas teorijų ir individualių plėtros krypčių metodų, kuriais remiantis galima nusakyti tikėtiną ateitį. Socialinių problemų aplinka susijusi su mokslinėmis žiniomis, jų gavimu ir pristatymu. Ji apima keturis skirtingus tarpusavyje susijusius elementus: realų pasaulį, duomenis, teoriją ir modelį. Darnios plėtros analizė turi remtis sisteminiu požiūriu. Straipsnyje aprašomi ateities įžvalgų kūrimo metodologija, ekspertinių metodų taikymo principai, ateities scenarijų tipai ir jų taikymas rengiant Molėtų r. teritorijos bendrąjį planą. Lyginami Molėtų  r. teritorijos siūlomi ateities scenarijai. [Iš leidinio]

ENImplementation of sustainable development policy is one of the most complicated tasks and challenges faced by the global community. The efforts to move the concept of sustainable development from a theoretical level to a decision-making level and to link the economic development to environment are followed by a number of problems. Several theories and individual methods of the development of trends exist and they could be applied in the forecast of potential future. The setting of concerned social problems, related to scientific knowledge, its receipt and representation, consists of 4  different but inter-related elements: real world, data, theory, model. Analysis of the sustainable development must be based on a systematic approach. The paper describes the methodology for the creation of future insights, the principles of application of the expert method, the types of future scenarios, and their application in drafting the general plan of the territory of Molėtai district. It provides a comparison of the offered scenarios for the future of Molėtai. Conclusions and recommendations finalize the article. [From the publication]

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17058
Updated:
2021-04-14 15:40:02
Metrics:
Views: 16
Export: