Susisiekimo infrastruktūros vystymosi tendencijos Lietuvos regionuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Susisiekimo infrastruktūros vystymosi tendencijos Lietuvos regionuose
Alternative Title:
Impact of demographic factors to rural vitality
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2014, T. 36, Nr. 2, p. 346-353
Keywords:
LT
Kaimo gyvybingumas; Lietuvos regionai; Susisiekimo infrastruktūra.
EN
Public communication; Rural regions; Rural viability; Rural vitality.
Summary / Abstract:

LTKaimo gyvybingumas – nykstanti viešoji gėrybė, kuriai palaikyti reikia nuolatinių ir kryptingų kaimo politikos sprendimų. Viena tokių sferų – infrastruktūra, jos būklė, plėtros galimybės, teikiamos paslaugos. Straipsnyje analizuotas vienas infrastruktūros elementų – susisiekimo infrastruktūra, kuri teikia žmonėms judėjimo erdvėje paslaugas (viešasis, individualus transportas, jo prieinamumas, keliai ir jų būklė). Straipsnyje siekta nustatyti santykį tarp regiono gyvybingumo ir komunikacinės infrastruktūros elementų bei jų kitimo tendencijas. Tyrimas buvo atliktas pagal 3 Lietuvos savivaldybių grupes, į kurias jos buvo suskirstytos pagal vidaus migracijos saldo: gyvybingas (mažiausia emigracija), negyvybingas (didžiausia) ir vidutiškai gyvybingas. Tyrimo rezultatai parodė, kad nors negyvybingi regionai nyksta sparčiau (gyventojų mažėja ir jie sensta sparčiau) už gyvybingus, tai susisiekimo infrastruktūrą yra stengiamasi palaikyti tokiame lygyje, kad šių regionų senstantys gyventojai patirtų kaip galima mažiau nepatogumų. [Iš leidinio]

ENRural vitality is an important public good which is needed to be constantly maintained by appropriate rural policy decisions and which is supported by a number of factors, one of which is infrastructure and services provided. This article covers only one of the elements of the infrastructure - transportation infrastructure – which provides movement services to people in space (public, individual transport, its availability, roads density, quality, etc.). The paper aimed to establish the relationship between the region's vitality and communication infrastructure elements and their trends The study was carried out for three groups of Lithuanian municipalities in which they have been divided by internal migration rate: viable (lowest emigration), non-viable (maximum) and mid-viable. The results showed that while non-viable regions are fading more rapidly (faster population decline and aging) than viable, it's transportation infrastructure are scrambling to maintain at a level that the regional aging population suffer the least possible inconvenience. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2014.031
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58865
Updated:
2021-02-01 12:07:52
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: