Evaluation of road investment project effectiveness

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Evaluation of road investment project effectiveness
Alternative Title:
Investicinių automobilių kelių projektų efektyvumo įvertinimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2010, 21 (4), p. 368-379
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Investiciniai projektai; Automobilių keliai; Efektyvumo vertinimas; Darnioji aplinka; Daugiakriteriniai vertinimo metodai; Investment projects; Roads; Evaluation of effectiveness; Sustainable environment; Multicriteria appraisal methods.
Keywords:
LT
Automobilių keliai; Darnioji aplinka; Daugiakriteriniai vertinimo metodai; Efektyvumo vertinimas; Investiciniai projektai.
EN
Evaluation of effectiveness; Investment projects; Multicriteria appraisal methods; Roads; Sustainable environment.
Summary / Abstract:

LTMokslinė problema – labai dažnai automobilių kelių investiciniai projektai analizuojami ekonominiu, socialiniu, aplinkosauginiu aspektais atskirai, tačiau nėra kompleksiškai taikoma automobilių kelių investicinių projektų vertinimo metodika darnaus vystymosi principu, taikant daugiakriterinius vertinimo metodus. Mokslinis naujumas – siūlomas kompleksinis ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio aspektų vertinimas, taikant daugiakriterinio vertinimo metodus. Tikslas – pateikti automobilių kelių investicinių projektų vertinimo metodiką darnaus vystymosi aspektu ir įvertinti šių projektų efektyvumą, taikant ekspertinį ir daugiakriterinio vertinimo TOPSIS metodus. Objektas – automobilių kelių investiciniai projektai. Tyrimo metodai – taikomi ekspertinis ir daugiakriterinio vertinimo metodas TOPSIS. Autoriai siūlo kompleksinę investicinių projektų įvertinimo metodiką, projektams vertinti parenkant darniosios aplinkos sudedamųjų dalių, t. y. ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius, kriterijus. Taikant Čygo ir kt. (2006) sukurtą metodiką, vertinamas ekonominis aspektas, apskaičiuojant šiuos ekonominius rodiklius: grynąją dabartinę vertę (NPV), vidinę grąžos normą (IRR), atsipirkimo laiką (AL), pelningumo indeksą (PI). Pagal šiuos rodiklius galima spręsti apie projekto vykdymo ekonominį tikslingumą. Tuo atveju, kai tarpusavyje lyginami keli investiciniai automobilių kelių projektai, gauti rezultatai parodo, kuris projektas teiktų didžiausią ekonominę naudą. Prieš apskaičiuojant NPV, IRR, AL, PI ekonominius rodiklius, sudaroma naudos ir išlaidų suvestinė (Čygas ir kt. 2006) skiriant keturias naudos grupes: statinio priežiūrai išliestų lėšų ekonomiją, automobilių eksploatacinių išlaidų ekonomiją, laiko vertės nuostolių ekonomiją ir autoavarijų nuostolių ekonomija.Išvados. Automobilių kelių investicinių projektų finansavimas Lietuvoje yra nepakankamas. Dėl to daugėja nelaimingų atsitikimų keliuose, neužtikrinamas keleivių ir pėsčiųjų saugumas, vairuotojai kelyje patiria didžiulius laiko, kuro ir automobilių eksploatacijos nuostolius. Būtinas kompleksinis automobilių kelių investicinių projektų efektyvumo įvertinimas, kompleksiškai sujungiant ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį aspektus. Svarbiausių kriterijų sujungimas vertinant kompleksiškai teikia daugiau informacijos apie analizuojamų projektų teikiamą naudą visuomenei. Privataus sektoriaus investicijų pritraukimas į transporto projektus būtų patrauklus sprendimo būdas viešojo sektoriaus atstovams, siekiant pagerinti esamą kelių būklę. Privataus sektoriaus investicijomis būtų išspręsta nepakankamo kelių finansavimo problema. Taikant autorių pasiūlytą automobilių kelių investicinių projektų įvertinimo metodiką, buvo nustatyta, jog efektyviausias projektas iš analizuojamų alternatyvų yra alternatyva A2 – gatvės rekonstrukcija Ringauduose. Šį rezultatą lėmė šeši iš septynių autorių parinktų kriterijų (NPV, IRR, AL, PI bei triukšmo ir dulkėtumo sumažėjimai įgyvendinus projektą). [Iš leidinio]

ENScientific problem – road investment projects are often appraised from economic, social and environmental viewpoints separately by applying different mathematical models and without using the principle of sustainable development and multi-criteria appraisal methods for integrated analysis of road investments. The authors propose to select criteria from sustainable environment components, which best reflect economic, social and environmental aspects. It should be noted that these economic, social and environmental aspects are interrelated and complementary, and therefore influence the appraisal of road investment projects. The article analyses and evaluates the effectiveness of road investment project alternatives by combining economic, social and environmental aspects and processing the data using expert and multi-criteria appraisal methods. Scientific novelty – an integrated evaluation of economic, social and environmental aspects by using multi-criteria appraisal methods is proposed. The aim of the research – to present the road investment project appraisal methodology based on the principle of sustainable development and perform the appraisal of the alternative projects by making computations according to expert and TOPSIS (Technique for the Order Preference by Similarity to Ideal Solution) appraisal methods. The object of the research – road investment projects. The methods of the research – expert and multicriteria appraisal method TOPSIS is applied. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27941
Updated:
2020-12-27 20:44:00
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: