Tiesioginių užsienio investicijų poveikis investicijas priimančios šalies darbo produktyvumui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tiesioginių užsienio investicijų poveikis investicijas priimančios šalies darbo produktyvumui
Alternative Title:
Impact of foreign direct investments on a host country’s productivity of labour
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 207-213
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Lietuvos ekonominės veiklos rūšys; Tiesioginės užsienio investicijos.
EN
Foreign direct investments; Lithuania’s economic activity branches; Productivity of labour.
Summary / Abstract:

LTPasaulyje vyksta atkakli kova dėl investicijų pritraukimo į šalį. Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) reikšmė šalies ūkiui įprasmina jų tyrimų būtinumą. Teigiama tiesioginių užsienio investicijų įtaka remiasi požiūriu, kad tiesioginės užsienio investicijos didina šalies, priimančios šias investicijas, produktyvumą, kuris savo ruožtu sąlygoja ekonomikos plėtrą. Tačiau atskirų autorių tyrimų rezultatai šiuo klausimu nėra vienareikšmiškai nusakomi. Šiame straipsnyje nagrinėjamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis investicijas priimančios šalies darbo produktyvumui: pateikiamos teorinės šio poveikio įžvalgos ir atliekamas empirinis tyrimas Lietuvos pavyzdžiu. Empiriškai ištiriamas tiesioginių užsienio investicijų poveikis bendram šalies darbo produktyvumui bei tiesioginių užsienio investicijų įtaka atskirų ūkio šakų darbo produktyvumui. Tyrimas atliekamas koreliacinės ir regresinės analizės metodų pagalba. Analizei panaudoti 2000-2010 metų duomenys, paimti iš Lietuvos statistiko departamento duomenų bazės. Tyrimo rezultatai atskleidžia tiesioginių užsienio investicijų stiprią įtaką darbo produktyvumui šalies mastu, o pagal atskiras ekonominės veiklos sritis, ši įtaka būdinga tik kai kuriose ūkio šakose. [Iš leidinio]

ENNowadays, the world sees a lot of intensive competition in attracting investments to the country. Foreign direct investment (FDI) importance for country’s economy, reason the need for the research. Positive FDI influence refers to the opinion, that foreign direct investments raise host country’s productivity, which leads to development of economy. However, opinions about this point, from different authors’ researches, are ambiguous. In this article, FDI impact on host country’s labour productivity is analyzed: theoretic insights on this impact are provided and empiric research on Lithuania’s case is accomplished. FDI impact on whole country’s labour productivity and FDI impact on separate labor branches productivity are empirically examined. Research is based on correlation and regression analysis methods. Statistic data of years 2000 - 2010, used for the research, was taken from Lithuania’s department of statistics database. The results of this research reveal FDI impact on host country’s productivity of labour only in several branches of economy. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31136
Updated:
2018-12-17 13:02:10
Metrics:
Views: 23    Downloads: 13
Export: