Ekonomikos svyravimų įtaka įmonių veiklos rezultatams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonomikos svyravimų įtaka įmonių veiklos rezultatams
Alternative Title:
Impact of economic fluctuations on company results
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2012, t. 13, Nr. 1, p. 5-17
Keywords:
LT
Ekonominė padėtis / Economic conditions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas ekonominės aplinkos poveikis įmonėms, jų veiklos rezultatams. Užsienio ir Lietuvos literatūros analizė parodė, kad šalies ekonominės būklės pasikeitimo įtaka įmonių veiklos rezultatams yra mažai ištirta. Plačiau nagrinėjama tik įmonių bankroto tikimybės nustatymo problema, tačiau, autorių manymu, daug svarbesnis uždavinys - identifikuoti aplinkybes, kurios iš anksto įspėja apie artėjančius įmonių veiklos rezultatų pasikeitimus, gebėti prisitaikyti prie naujų verslo sąlygų ir užkirsti kelią įmonės bankrotui. Todėl šio straipsnio tikslas - nustatyti, kaip šalies ekonominės būklės pasikeitimas veikia Lietuvos įmonių veiklos rezultatus ir bankroto tikimybę. Šiame darbe tyrimui atlikti apsiribota bendrais visas pramonės šakas ir šalyje veikiančių įmonių rodiklių duomenimis, o ryšiui tarp jų ir šalies ekonominės būklės pasikeitimo, kurį atspindi šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) pokytis, nustatyti naudota koreliacinė analizė ir regresinė analizė. Lietuvos įmonių veiklos rezultatų priklausomybės nuo šalies BVP pokyčio tyrimas parodė, kad įmonių skaičiaus kitimas ir įmonių bankrotų skaičiaus kitimas tiesiogiai priklauso nuo šalyje sukuriamo BVP pokyčio per metus. Nustatyta, kad tarp BVP pokyčio ir pagrindinių įmonės veiklos rezultatų, t. y. pajamų iš pardavimo pokyčio, bendro pelno pokyčio bei daugumos pelningumo rodiklių, yra gana stipri tiesinė priklausomybė. Taip pat nustatyta, kaip šalies BVP pokytis keičia įmonių bankroto tikimybę, nusakančią Altmano modelio Z reikšmę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Įmonių vertinimas; Ekonominė aplinka; Bankroto tikimybė; Ekonomikos svyravimai; Įmonių tyrimas; Company valuation; Economic environment; Bankruptcy risk; Economic fluctuations; Research of Lithuanian companies.

ENThe influence of economic environment on companies and their activity results are investigated in this article. The analysis of Lithuanian and foreign literature showed that impact of the changes of economic situation on company results has been very poorly explored. The company bankruptcy valuation question is more popular among researchers, but we think, that the tasks to identify the circumstances that warn about the changes of company results in advance, to adapt the company to new business conditions and to block the way to bankruptcy are more important. The aim of this article is to define how the changes of economic situation in the state influence the results of Lithuanian companies and their bankruptcy risk. The general data that include all sectors and all companies in this country are used in this research. The correlation analysis and regression analysis are used in order to establish the relation between company results and the changes in economic situation that are reflected by the changes of general domestic product (GDP). The investigation of the relationship between companies' results and the changes of GDP showed that the number of companies and the number of bankruptcies in the state are directly dependent on the changes of GDP in a year. The authors showed that there is strong linear dependence between the changes of GDP and the main financial ratios of the company: the changes in sales, changes in gross profit and various profitability ratios. The results showed that changes of GDP influence Z value of Altman model that refiect the bankruptcy risk of the companies. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45835
Updated:
2018-12-17 13:27:41
Metrics:
Views: 43    Downloads: 24
Export: