Socialiai atsakingos organizacijos įvaizdžio vientisumas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialiai atsakingos organizacijos įvaizdžio vientisumas
Alternative Title:
Image integrity of socially responsible company
In the Journal:
Keywords:
LT
Organizacija; Organizacijos įvaizdis; Socialiai atsakinga organizacija; Socialinis verslas; Socialinė atsakomybė; Įmonių socialine atsakomybe; Įmonės įvaizdžio vientisumas; Įvaizdis
EN
Corporate social responsibility; Image; Integrity of the corporate image; Organization; Social business; Social responsibility; Socially responsible organization; The image of the organization
Summary / Abstract:

LTGeras įvaizdis yra būtina sąlyga įmonei, norinčiai pasiekti ilgalaikę ir stabilią verslo sėkmę. Jis padeda pritraukti naujų klientų ir partnerių, skatina pardavimą, didina įmonės galimybes pasinaudoti išoriniais finansavimo šaltiniais, būtinais kokybiškais ištekliais ir šitaip prisideda prie jos dinamiškos plėtros. Socialiai atsakingos įmonės įvaizdis išreiškia atsakingą organizacijos požiūrį į darbuotojus, vartotojus ir visuomenę. Tai užtikrina ir atitinkamą produktų ir paslaugų kokybę. Iki šiol Lietuvoje atsakingo verslo idėja dažnai yra suvokiama kaip viešųjų ryšių ar reklamos priemonė. Įmonių praktikoje dažni atvejai, kai jų viešai skelbiamos socialiai atsakingos idėjos, vertybės yra sukurtos tik dėl reklamos ir gero įvaizdžio, o duoti įsipareigojimai nevykdomi, etiniai principai nediegiami į organizacijos verslo praktiką. Straipsnio tikslas - ištirti socialiai atsakingos organizacijos įvaizdžio vientisumo prielaidas. Tyrimo objektas - socialiai atsakingos įmonės įvaizdžio vientisumas. [Iš leidinio]

ENGood image is an essential condition for a company which is seeking for long term and steady business success. Good company image helps to attract new customers, promote sales and enhance company’s possibilities to use outside financial sources and in such way to promote company’s dynamic development. Socially responsible company’s image guarantees responsible attitude towards employees, customers and society. Also it guarantees and a corresponding quality of products and services. There are a lot of cases in a business practice when company’s socially responsible ideas and values are created only for a good image and advertisement. Commitments which are publicly declared are not implemented and they are not integrated into real business practice. The research problem in this study: are the values and principles of social responsibility which companies declare publicly are implemented in a real business practice. In this study is analyzed company’s structure of image by social responsibility aspect and formation steps of image’s integrity also it was prepared a model of image’s integrity formation of socially responsible company and it was done a research. [From the publication]

ISSN:
2029-2805, 2029-2813
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82182
Updated:
2020-07-28 20:31:12
Metrics:
Views: 4
Export: