Cases study of corporate social responsibility in Lithuania's business society

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Cases study of corporate social responsibility in Lithuania's business society
Keywords:
LT
Etikos kodeksas, aplinkosauga; Socialinė įmonės atsakomybė; Verslo etikos standartai; Įmonių socialinė atsakomybė, socialinė atsakomybė verso organizacijose, verslo etikos standartai, etikos kodas, aplinkos apsauga, verslo orientacija.
EN
Corporate social responsibility, the social responsibility of enterprises, the standards of business ethic, ethic code, environmental protection, business orientation; Ethic code, environmental protection; Social responsibility of enterprises; Standards of business ethic.
Summary / Abstract:

LTBesikeičianti ekonomika, o taip pat Lietuvos, kaip ES narės statusas, verčia mūsų šalies vadybininkus keisti savo požiūrį į žmones, dirbančius jų įmonėse. Socialinė atsakomybė yra lemiamas veiksnys verslo įmonės reputacijai. Ji tampa konkurenciniu veiksniu kartu su kaina, kokybe ir aplinkosaugos klausimais. Straipsnis skirtas atskleisti sąlygas, būtinas kompanijos socialinės atsakomybės (KSA) ugdymui ir nustatyto KSA ribas. Reikia pastebėti, kad atsakingo verslo veikla gali būti labai skirtinga ir jame gali dalyvauti įvairūs naudos gavėjai. Kai kuriuos didelius skirtumus galima pastebėti palyginus Lietuvos ir užsienio šalių patirtį KSA srityje. Pagrindinis veiksnys, skatinantis verslininkų atsakingą požiūrį, yra klientų arba visuomenės spaudimas. Lietuvos įmonėse tokios iniciatyvos yra skatinamos užsienio partnerių arba motininių įmonių. Jie domisi darbu kompanijų viduje ir kas rūpi partneriams, su kuriais jie dirba. Lietuvos įmonės, siekiančios tokių pačių tikslų, dažnai taip elgiasi vedamos vidinių moralinių arba etinių poreikių. Šis faktas liudija, kad Lietuvoje dar nekreipiamas dėmesys į atsakingų klientų reikalavimus. Dažniausiai Lietuvoje socialinės iniciatyvos laikomos labdara arba filantropija. Nepaisant visų skirtumų ir draudimų socialiai atsakingo verslo idėjos plinta po visą Lietuvą. Siekdama socialiai atsakingo verslo politikos, įmonė siekia atsakingo požiūrio į verslo partnerius, bendruomenę ir aplinką.

ENChanging economy also, the status of Lithuania as a member of the EU forces entrepreneurs of our country change their attitude towards people working in their enterprises. The article is devoted to reveal the prerequisites for the formation of corporate social responsibility (CSR) and to set CSR ranges. It may be noticed that the activity of responsible business can be very different and various benefit receivers can involve in it. Some important differences can be noticed on comparison Lithuanian experience in CSR sphere with foreign countries experience. The main factor that encourage businessmen' responsible attitude is the pressure of clients or society. In Lithuanian enterprises such initiatives (cases) are prompted by foreign partners or mother enterprises. These cases study work inside enterprises and concern their partners they collaborate with. Lithuanian enterprises pursuing similar initiatives often follow internal moral or ethical needs. This fact illustrates that in Lithuania the main incentive mechanism of CSR concept i.e. attention to requirements of responsible consumers does not work yet. Despite all the differences and restrictions socially responsible business ideas spread continually in Lithuania. Pursuing socially responsible business policy an enterprise pursues responsible attitude towards business partners, towards community and environment. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20838
Updated:
2020-12-18 10:03:55
Metrics:
Views: 5    Downloads: 4
Export: