Įmonių socialinės atsakomybės principų Įgyvendinimo vertinimas (UAB "PakMarkas" pavyzdžiu)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonių socialinės atsakomybės principų Įgyvendinimo vertinimas (UAB "PakMarkas" pavyzdžiu)
Alternative Title:
Evaluation of implementation of principles of corporate social responsibility (the sample of JSC "PakMarkas")
In the Journal:
Keywords:
LT
(ĮSA), ekonominis ĮSA aspektas, socialinis ĮSA aspektas,; Aplinkosauginis ĮSA aspektas; Aplinkosauginis ĮSA aspektas, juridinis ĮSA aspektas; Ekonominis ĮSA aspektas; Juridinis ĮSA aspektas; Socialinis ĮSA aspektas; Įmonių socialinė atsakomybė; Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA).
EN
Corporate social responsibility (CSR); Corporate social responsibility (CSR),; Economical aspect of CSR; Economical aspect of corporate social responsibility, social aspect of corporate social responsibility, environmental aspect of corporate social responsibility, legal social aspect of corporate social responsibility; Environmental aspect ofCSR; Legal aspect of CSR; Social aspect of CSR.
Summary / Abstract:

LTVisame pasaulyje vykstantys ekonomikos globalizavimo ir integravimo procesai, sukeliantys socialines, technologines, ekonomines ir politines transformacijas, taip pat besikeičiantis klimatas ir gamtos sąlygos daro didelę įtaką pasaulinei verslo aplinkai, o tai skatina įmones keisti pasenusį, tradicinį požiūrį į verslą ir ieškoti naujų konkurencingumą užtikrinančių priemonių. Dėl minėtų aplinkybių šiame straipsnyje nagrinėjami diskusiniai įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) klausimai ir jų įgyvendinimo procesų raiška Lietuvos įmonėse, remiantis pakavimo ir ženklinimo sprendimų bendrovės „PakMarkas“ pavyzdžiu. Lietuvoje tiek visuomenės, tiek verslo įmonių domėjimasis socialine atsakomybe yra aktyviai palaikomas ir skatinamas įvairių pasaulio, ES ir vietinių institucijų. Lietuvoje ĮSA yra gana nauja sritis ir ypač trūksta nuoseklios ir koordinuotos Vyriausybės ĮSA politikos. Lietuvos įmonės savo vaidmenį visuomenėje pirmiausia supranta kaip pelno siekimą ir mokesčių mokėjimą, nes dėl nepalankios Vyriausybės politikos socialinės atsakomybės principų įgyvendinimas Lietuvos įmonėse kol kas nėra itin aktualus ir palankus įmonės veiklai. UAB „PakMarkas“ socialinės atsakomybės principai įgyvendinami ekonominiu, socialiniu, aplinkos ir juridiniu aspektais, ieškant naujų priemonių šioje srityje, net ir per ekonominį nuosmukį. Išnagrinėtas ĮSA nuostatų diegimas labiausiai orientuotas į įmonės darbuotojų poreikių tenkinimą, ištikimybės įmonei didinimą ir komfortabilios darbo atmosferos kūrimą, o tai daro įtaką jų darbo kokybei, kartu ir visapusiam klientų norų tenkinimui.

ENEconomy globalisation and integration processes provoking social, technological, economic and political transformations the world is facing today as well as the climate change and natural conditions have a serious impact on the global business environment, what in turn encourages companies to alter the old-fashioned traditional attitude towards business and seek for new measures ensuring competitiveness. The mentioned above circumstances motivated the author to perform an analysis of controversial issues of corporate social responsibility and the expression of implementation of these issues in Lithuanian enterprises. The analysis is presented in this article and is based on the example of the company “PakMarkas” engaged in packaging and marking solutions. In Lithuania, public and corporate interest in social responsibility is actively supported and encouraged by various global, EU and local institutions. Corporate social responsibility is a rather new field in Lithuania and it lacks a coherent and coordinated CSR policy implemented by the government. Lithuanian companies perceive their social role as derivation of profit and payment of taxes, since the unfavourable Government policy does not make the implementation of principles of social responsibility in Lithuanian companies an urgent issue and a favourable aspect for corporate activities. UAB “PakMarkas” implements the principles of social responsibility with regard to economic, social, environmental and legal aspects by searching for new measures in this field, even during the period of economic recession. The analysed introduction of corporate social responsibility is mostly oriented to the satisfaction of the needs of corporate employees, encouragement of their loyalty to their company and creation of a comfortable working atmosphere, and that has an impact on their work quality and ensures clients’ satisfaction.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25407
Updated:
2018-12-17 12:42:15
Metrics:
Views: 37    Downloads: 22
Export: