Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alaus gamybos įmonių socialinės atsakomybės tyrimas
Alternative Title:
Beer production enteprises corporate social responsibility research in colleges
In the Journal:
Verslo sistemos ir ekonomika. 2013, Nr. 3 (2), p. 248-265
Keywords:
LT
Alaus gamybos įmonių socialinė atsakomybė; Socialinė verslininko atsakomybė; Socialinės atsakomybės politika; Socialinės atsakomybės principai; Socialinės atsakomybės teorijos; Įmonės socialinė atsakomybė.
EN
Corporate social responsibility; Policy of social responsibility; Principles of social responsibility; Social responsibility of beer producing companies; Social responsibility of entrepreneur; Social responsibility policy; The social responsibility of the entrepreneur; Theories of social responsibility.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama įmonių socialinės atsakomybės sąvoka, Lietuvos įmonių socialinės atsakomybės politika. Atliktas empirinis tyrimasparodė, kad visuomenę reikėtų labiau supažindinti su įmonių socialinės atsakomybės sąvoka, labiau informuoti apie alaus gamybos įmonių veiklą visuomenės labui. Vykdančioms neatsakingą veiklą įmonėms vis dėlto tikslinga būtų numatyti socialinę atsakomybę. Dauguma respondentų teigė, kad jie nėra girdėję apie socialinės atsakomybės programas, todėl būtina ateityje juos apie tai informuoti. Labai teigiamai respondentai vertino tokias priemones kaip aplinkos apsauga, dalyvavimas visuomeninėje veikloje, įvairiapusis rėmimas (sporto varžybų, kultūros renginių ir pan.). Pasak respondentų, visuomenė bei valdžios institucijos gali turėti pakankamai įtakos įmonių socialinei atsakomybei. Pagrindinės priežastys, skatinančios įmonės socialinę atsakomybę, yra geresnė įmonės reputacija, gaunama „nemokama reklama“, klientų lojalumo didinimas bei finansinė nauda įmonei. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the concept of corporate social responsibility, more importantly, corporate social responsibility in Lithuanian politics. Many references are given according to the main reasons why CSR issues are of strategic importance: it is a natural stage of development organizations in the light of changing public expectations; exhaustion of natural resources have become the limiting factor in the development activities; environmental problems have become global in scale; there is a growing health problem; the social, environmental and economic factors associated with each other create instability and insecurity; security of energy supply is becoming a critical issue; sustainable development principles may lead to more positive outcomes than planned in advance. Empirical research has shown that the public should be more familiar with the concept of corporate social responsibility. The public is more aware of the brewing companies in the public interest. By its nature, engaged in irresponsible companies, it is, therefore, appropriate to develop corporate social responsibility. Most respondents said they have not heard about the social responsibility programs. Thus, it is necessary to inform them about this phenomenon in the future. Respondents positively evaluated measures, such as environmental protection, participation in social activities and diverse support (sports, cultural events, etc.). According to the respondents, the public and the authorities are able to influence corporate social responsibility. The main reasons for promoting corporate social responsibility are a better company’s reputation resulting from the "free advertising", customer loyalty and increase of the financial benefits of the company. [From the publication]

DOI:
10.13165/VSE-13-3-2-10
ISSN:
2029-8234
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58378
Updated:
2021-01-17 12:51:39
Metrics:
Views: 33    Downloads: 11
Export: