Management models in organizations and problems of CSR promotion : Lithuanian case.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Management models in organizations and problems of CSR promotion: Lithuanian case
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje sprendžiamos įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) iniciatyvų ir žmogiškųjų išteklių vystymo (ŽIV) Lietuvos organizacijose problemos. Remdamiesi empirinių tyrimų rezultatais, autoriai analizuoja sociokultūrines kliūtis, kurios blokuoja ĮSA procesų pažangą, ir pabrėžia socialinės atsakomybės problemas valstybės/viešojo administravimo organizacijose ir ypač akcentuoja tai švietimo sistemoje. Autoriai remiasi dalyvavimo Nordplus projekte patirtimi. Jie gilinasi į verslo etiką, kadangi tai yra tarpdisciplininis mokslas, kuris tiria ir padeda faktiškai realizuoti ĮSA realizavimą ir ŽIV įgyvendinimą įvairiais praktiniais atvejais. Tyrimai parodė, kad ĮSA ir ŽIV įgyvendinimas tobulėja daugiausia didelėse pramonės įmonėse ir finansų kompanijose, susijusiose su privačiu sektoriumi. Priešingai šiems procesams, reikalingi pozityvūs pokyčiai šioje srityje nevyksta viešojo sektoriaus organizacijose. Remdamiesi ištirtais Lietuvos organizacijų valdymo modeliais, autoriai daro išvadą, kad organizacijų vystymąsi visada lemia bendri dėsningumai. Tik vadyba, pagrįsta šiuolaikinėmis žiniomis, užtikrina organizacijų sėkmę, skatina socialinės atsakomybės idėjas ir taiko šiuolaikinius mokslo pasiekimus, tame tarpe pažangias vadybos technologijas, kuriuose yra tiesiogiai integruota verslo etika. Vis dėlto, pokomunistinėse šalyse tam trukdo esami vadybos modeliai, ypač viešojo sektoriaus organizacijose. Esant tokioms aplinkybėms, yra kritiškai svarbu intensyviai ir aktyviai skatinti modernią vadybą viešajame sektoriuje, taikant šiuolaikines etikos koncepcijas ir praktiškai visose organizacijose taikyti išbandytus verslo etikos infrastruktūros įgyvendinimo metodus.Reikšminiai žodžiai.

ENThe article tackles the problems of CSR initiatives and human resource development in Lithuanian organizations. Proceeding from the results of empirical researches the authors analyze social-cultural obstacles, which blocks up the headway of CSR processes, and particularly emphasize the problems of social responsibility in organizations of state/public administration, and especially in educational system. They maintain and prove necessity of value management and reconstruction of management models through introducing of ethics infrastructure in organizations. [From the publication]

ISSN:
1239-2685
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4123
Updated:
2020-07-28 20:26:24
Metrics:
Views: 24
Export: