The Roadmap: from cofrontation to consensus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Roadmap: from cofrontation to consensus
Alternative Title:
Kelio rodyklė: nuo konfrontacijos prie konsenso
In the Book:
Corporate social responsibility across Europe. Berlin: Springer, 2005. P. 183-193
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas Įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) formavimui Lietuvoje. Jis parašytas kaip dalis tarptautinio ĮSA plėtros Europoje tyrimo su atitinkamais nacionalinių ekspertų pateiktais duomenimis, todėl atliekama situacijos su ĮSA diegimu Lietuvoje palyginamoji analizė, nagrinėjami ĮSA vystymo veiksniai bei verslo ir visuomenės santykių specifika pereinamosios ekonomikos šalyse, atskleidžiamos socialinės partnerystės formavimosi Lietuvoje problemos bei trukdžiai. Straipsnyje plėtojama idėja, kad socialiai atsakingas verslas naikina dar egzistuojantį stiprų visuomenės sluoksnių susipriešinimą ir praktiškai įgyvendina socialinį dialogą bei partnerystę; tuo būdu keičiami verslo ir visuomenės santykiai viešojo intereso realizavimo linkme. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Korporatyvinė socialinė atsakomybė; Verslo ir visuomenės nuostatos; Nacionaliniai lyderiai; Autoritariniai socialiniai santykiai; Labdara; Corporate Social Responsibility; Business and societal mindsets; National drivers; Authoritarian social relations; Charity.

ENThe article tackles the issues of CSR formation in Lithuania. Since it is written as a part of international research project on CSR development in Europe and contains appropriate data obtained by national experts, it dwells on the comparative analysis of CSR policy implementation in Lithuania. It also analyses the determinants of CSR development, social-cultural roots of public attitudes to business, the peculiarities of business and society relations in transitional countries, as well as the drivers and obstacles of social partnership formation in Lithuania. The article focuses the idea that socially responsible business eliminates still existing social contradictions and stipulates for social dialogues and partnership, thus changing the relationships between business and society towards realization of public interest. [From the publication]

ISBN:
3-540-23251-6
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8636
Updated:
2013-04-28 16:48:28
Metrics:
Views: 27
Export: