Kuršiai : genties kultūra laidosenos duomenimis : Baltų archeologijos paroda : katalogas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Kuršiai: genties kultūra laidosenos duomenimis : Baltų archeologijos paroda : katalogas
Alternative Title:
Curonians
Editors:
Griciuvienė, Eglė, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009.
Pages:
460 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
16 amžius; Geležies amžius; Viduramžiai; Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Darbas / Labour. Work; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTLatvijos ir Lietuvos muziejų sutarimu Latvijos nacionalinis istorijos muziejus 2008 m. vasario 6-8 d. surengė konferenciją, skirtą atskiriems kuršių genties istorijos klausimams nušviesti. Konferencijos medžiaga paskelbta straipsnių rinkinyje Petijumi kuršu senatne (Kuršių senovės tyrinėjimai), išleistas populiarus leidinys Kurši senatne. Couronians in Antiquity (Kuršiai senovėje) latvių ir anglų kalbomis. Lietuvos nacionalinio muziejaus parengtame parodos kataloge įtraukti pagrindiniai žinomi kuršių archeologijos paminklai Lietuvoje ir Latvijoje, sudaryti atskirus genties egzistencijos laikotarpius atspindintys žemėlapiai. Katalogą rengė Latvijos ir Lietuvos muziejų archeologai. Kuršių katalogas analogiškas Lietuvos nacionalinio muziejaus išleistiems Žiemgalių ir Sėlių dvikalbiams katalogams. Medžiagos gausa privertė leidinį dalyti į dvi dalis. Pirmoje dalyje pristatoma kuršių genties istorija laidosenos duomenimis, - būtent laidosena geriausiai atspindi mirusios genties dvasinę ir materialinę kultūrą. Šioje dalyje įtraukta 2390 radinių kapų kompleksuose, plačiau aptarti tik kuršių laidojimo paminklai. Antroji katalogo dalis skirta būdingiausiems radiniams iš piliakalnių, gyvenviečių, kapinynų, lobių, joje apibūdinamas kuršių ūkis, amatai, buitis.Reikšminiai žodžiai: Prokuršiai; Kuršiai; Kapinynai; Laidosena; įkapės; Papuošalai; Darbo įrankiai; Ginklai; Lobiai-aukos; Skandinavų įtaka; Geležies amžius; Viduramžiai; Vakarų Lietuva; Pietvakarių Latvija; Proto-Curonians; Curonians; Burial grounds; Burial traditions; Laidosenos duomenys; I-XVI a.; Burial items; Kapai su akmenų vainikais; Ornaments; working tools; Griautiniai kapai; weapons; Degintiniai kapai; Offering-hoards; įkapių tipai; Scandinavian influence; Vyrų/moterų/vaikų kapai; Laidojimo papročiai; Iron Age; Middle Ages; Skandinavų atvykėliai VII a. viduryje-IX a. viduryje; West Lithuania; Kuršių laidojimo paminklų sąrašas; South-west Latvia; The Curonians; Burial data; 1st-16th cent.; Graves with stone circles; Inhumation graves; Cremation graves; Types of grave goods; Male/female/child graves; Funeral customs; Scandinavian incomers during mid-7th - mid-9th cent.; List of Curonian burial sites.

ENIn the current exhibition catalogue compiled by the National Museum of Lithuania, the main known Curonian archaeological sites in Lithuania and Latvia are presented, and maps representing different periods of the tribe's existence are included. The catalogue has been compiled by archaeologists of the Latvian and Lithuanian Museums. The catalogue Curonians is analogous to the bilingual catalogues The Semigallians and The C Sclonians published by the National Museum of Lithuanian. Because of the abundance of the material, the publication was divided into two parts. In the first part, the history of the Curonian tribe is presented through the data of burial customs. 2.390 finds from burial sites have been included in this part; in the general index, burial sites are more widely discussed. In the second part of the catalogue is dedicated to the most typical finds from burial sites, hill-forts, settlements, hoards, and contains a description of the Curonian economical activity, crafts and daily life.

ISBN:
9786098039009
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22216
Updated:
2017-04-06 09:14:30
Metrics:
Views: 157
Export: