Pavirvytės bendruomenės karių ginkluotė ir jos atspindžiai laidojimo procesuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pavirvytės bendruomenės karių ginkluotė ir jos atspindžiai laidojimo procesuose
Alternative Title:
Armament of the warriors of Pavirvytė community and its reflections in burial processes
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2005, t. 28, p. 98-114
Keywords:
LT
Pavirvytės kapinynas; Bendruomenė; Ginkluotė; Ietys; Kovos peiliai; Kalavijai; Kirviai.
EN
Pavirvytės cemetery; Community; Weaponry; Spears battle-knives; Swords; Axes.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje rašoma apie Pavirvytės bendruomenė ginklus, ginkluotę ir jos atspindžius laidojimo papročiuose, remiantis žiemgališko Pavirvytės kapinyno (X-XIII a.) medžiaga. Kartu bandoma atsakyti į klausimą, ar šioje bendruomenėje būta kariaunos, ar su ginklais palaidoti tik eiliniai žemdirbiai, kurie kaip ir įprasta ikiklasinėje bendruomenėje, buvo ir žemdirbiai ir, esant reikalui, kariai. Vyrų rasta palaidotų ir su ginklais (I gr.), ir be jų (II gr.). Pirmųjų žymiai daugiau. Jų kapai turtingesni ir kitų įkapių. I-os grupės kapuose vyrauja 5-8 daiktai, II – 2-3. Iš turėtų ginklų gausiausios ietys: rastas 71 ietigalis, iš jų 50 kapuose ir 21 atsitiktinai. Su ietimis palaidota net 80% vyrų. Vyrauja ietis su įmoviniais ietigaliais, turinčiais karklo ir lauro lapo formos plunksnas. Dažniausiai laidota su viena ietimi, tik 13 mirusiųjų palaidota su dviem ir du – su trim ietigaliais. Rasta ir viena moteris palaidota su ietigaliu. Trijuose kapuose ietys buvo įsmeigtos į žemę. Degintiniuose kapuose rasta įtveriamųjų iečių antgalių. Jie su užbarztomis ir be jų. Su kovos peiliais-kalavijais ir kalavijais palaidota 40% vyrų, su kirviais – 10% vyrų. Griautiniuose kapuose vyrai laidoti su plačiaisiais kovos peiliais – kalavijais, padėtais skersai mirusiojo blauzdikaulių, degintiniuose kapuose vyrauja kalavijai ir kovo kirviai. Palaidojimų, kurie galėtų būti priskirti tik kariaunos kariams, išskirti negalime. Matyt, ją sudarė visi turtingesni ir turintys ar gebantys valdyti ginklą vyrai. [Iš leidinio]

ENThe article describes weapons, armament of the Pavirvytė community and its reflections in burial customs on the basis of the material of the Semigallian Pavirvytė cemetery (the 10th-13th century). At the same time attempts are made to answer to the question of whether there were warrior elite in that community, whether ordinary farmers were buried together with weapons who, as it is common in a pre-class community, were farmers and in case of need were warriors. Males were found buried with weapons (Groups I) and without them (Group II). The former is more abundant in number. Their graves are richer and contain other burial items. 5-8 items prevail in the graves of group I, 2-3 – in the graves of group II. The number of spears is the largest: 71 spearheads are found in 51 graves and in 21 graves they were found by accident. As much as 80% of males were buried together with spears. Socketed lanceolate spears prevail. Most often people were buried with one spear, only 13 individuals were buried with two or three spearheads. One woman buried with a spearhead was found. In three graves spears were thrust into earth. 40% of males were buried with knives-swards, and 10% of males were buried with axes. In inhumated graves males were buried with the wide battle daggers – swards placed across the shinbones of the dead, whereas swards and battle daggers prevail in cremation graves. Burials, which could be attributed to the warriors of the warrior elite, cannot be singled out. Perhaps all wealthier men who had or were able to manage a weapon constituted it.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1963
Updated:
2018-12-17 11:35:33
Metrics:
Views: 18    Downloads: 8
Export: