Bronze drinking horn terminals from Kašučiai cemetery in the Western Lithuania as a part of lively connections between Southern Curonia and Central Scandinavia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Bronze drinking horn terminals from Kašučiai cemetery in the Western Lithuania as a part of lively connections between Southern Curonia and Central Scandinavia
Keywords:
LT
Ažūriniai žalvariniai kiauraraščiai geriamojo rago galo apkalai; Bronza; Geriamieji ragai; Kapai; Kašučiai; Kašučių ir Andulių kapinynai (kuršių paminklai); Kuršiai; Lietuva; Ragas; Skandinavija; VII-IX a. ažūrinis stilius; VII-VIII a; Vakarų Lietuva; Valsgarde kapinynas (Vidurio Skandinavija); Vėlyvasis germaniškasis geležies amžius.
EN
7th-8th centuries; Bronze; Cementery; Curonia; Drinking Horns; Horn; Kašučiai; Kašučiai and Anduliai cemeteries (Curonian sites); Late Germanic Iron Age; Lithuania; Openwork bronze drinking horn terminals; Openwork design of 7th-9th centuries; Scandinavia; Valsgarde cemetery (Central Scandinavia); Western Lithuania.
Summary / Abstract:

LTKašučių kapinynas – vienas svarbiausių kuršių paminklų – yra dešiniajame Danės / Akmenos upės krante. Kuršiai Kašučių teritorijoje pasirodė apytiksliai septintajame amžiuje. Ažūriniai bronziniai geriamojo rago galo apkalai kartu su kitais dvidešimt devyniais palaidais artefaktais Kašučių kapinyne buvo rasti 1967 m. Šie radiniai gali būti priskiriami numanomiems dviems vyrų ir trims moterų kapams. Ažūriniai bronziniai geriamojo rago galo apkalai priskiriami numanomam kapui 1/1967. Šios numanomos vyro kapavietės radiniai suponuoja išvadą, kad ažūriniai bronziniai geriamojo rago galo apkalai į kapą buvo įdėti tarp septintojo amžiaus antrojo ketvirčio ir septintojo amžiaus vidurio. Kašučių geriamojo rago galo apkalai yra antroji žinoma artefaktų pora iš pietų kuršių žemių, kitaip vadinamos Marguva. Stilistiškai panaši bronzinių geriamojo rago galo apkalų pora iš Andulių kapinyno kapo CCCXXVIII datuojama septintojo amžiaus viduriu ar šiek tiek vėliau. Neįprasti geriamojo rago galo apkalai iš kuršių paminklų lokaliniu požiūriu rasti netoli vieni kitų, t. y. Danės / Akmenos upės krantuose. Du stilistiškai panašūs ažūriniai bronziniai geriamojo rago galo apkalai yra žinomi iš turtingo vyro kapo Valsgarde. Straipsnyje daroma prielaida, kad geriamojo rago galo apkalai iš Kašučių, Andulių ir Valsgardo stilistiškai galėjo būti paveikti tarpusavyje arba tai buvo atskiri fenomenai, vis dėlto kurių kilmė buvo sąlygota panašių vėlyvojo germaniškojo geležies amžiaus stilistikos. krypčių.

ENThe Kašučiai cemetery – one of the most significant Curonian monuments, is situated on the right bank of the Danė River. The Curonians first appeared in the territory of Kašučiai in about 7th c. The bronze lace sheathing of the drinking horn together with other twenty nine artefacts in the Kašučiai cemetery were discovered in 1967. These findings can be attributed to two graves presumably of men and three graves of women. The bronze lace sheathing of the drinking horn is attributed to a presumable grave under number 1/1967. This grave, where a man was presumably buried, offers a conclusion that the bronze lace sheathing of the drinking horn was put here between the second quarter of the 7th c. and the mid-7th c. The sheathing of the Kašučiai drinking horn is the second known pair of the artefacts from Curonian lands, which are known as Marguva. A stylistically similar pair of drinking horn bronze sheathing from grave CCCXXVIII from the Anduliai cemetery is dated back to the mid-7th c. or a bit later. Unusual drinking horn sheathing from Curonian monuments were discovered next to each other, i.e. on the banks of the Danė/Akmena River. Two stylistically similar lace bronze drinking horn sheathings are known from the grave of a rich man in Valsgärde. The author of the article presumes that the drinking horn sheathings from Kašučiai, Anduliai and Valsgärde stylistically could have influenced each other or they were individual phenomena. Nevertheless, their origin was determined by similar stylistic directions of the late Germanic Iron Age.

ISBN:
9788387469364
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13585
Updated:
2019-03-06 11:45:00
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: