VII a. pirmosios pusės karys iš Lazdininkų (Kalnalaukio)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
VII a. pirmosios pusės karys iš Lazdininkų (Kalnalaukio)
In the Journal:
Archaeologia Lituana. 2002, t. 3, p. 81-99
Keywords:
LT
7 amžius; Latvija (Latvia); Lazdininkai; Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Kariai / Soldiers.
Summary / Abstract:

LTLazdininkų (A 490, Kalnalaukio, Darbėnų apyl., Kretingos r.) kapinynas yra Darbos kairiajame krante, apie 3 ha ploto kalvoje, vadinamoje Kalno lauku. 1982 metais buvo nustatyta šio paminklo 3,9 ha dydžio saugoma teritorija. Kapinyną tyrinėti pradėta 1940 m. Kretingos muziejus Lazdininkų kapinyną tyrinėja iki pat pastarųjų metų. Per visus metus ištirti 483 kapai, priklausantys II a.–XIII a. pirmajai pusei. Pagal kapų skaičių Lazdininkų kapinynas – vienas iš labiausiai ištirtų Lietuvos laidojimo paminklų. 2000 m., tyrinėjant pietrytinę kapinyno dalį, 86 cm gylio ir 275x54 cm dydžio kapo duobėje rastas turtingo kario palaidojimas mediniame skobtiniame karste (KrM LS 2561/ 196–215). Kilmingas vakarų baltų karys Lazdininkų kapinyno kape Nr. 73 buvo palaidotas VII a. pirmojoje pusėje. Toks įkapių kompleksas Lietuvoje rastas pirmą kartą. Gausios analogų Lietuvoje neturinčios įkapės rodo, kad kape Nr. 73 buvo palaidotas kilmingas karys, raitelis, neabejotinai turėjęs ryšių su Mozūrų ežeryno regionu, Sambijos pusiasaliu ir Gotlandu. Šis kapas užpildo chronologinę spragą, susidarusią tarp VI a. pabaigoje–VII a. pradžioje išnykusių kapų su akmenų vainikais ir VIII a. kuršiškų kapų bei leidžia numanyti, koks etninis substratas prisidėjo prie kuršių etnoso formavimosi. Lazdininkų kapinyno medžiaga yra išskirtinai reikšminga tiek Lietuvos, tiek baltų kraštų ir neabejotinai Europos archeologijos mokslui.Reikšminiai žodžiai: Archeologija; Ginkluotė; Kapinynai; Kariai; Kario kapas; Kretinga; Kuršiai; Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinynas; Mozūrijos ežerynas; Papuošalai; Radiniai; Radiniai, archeologiniai; Rajonai; Sembos pusiasalis; Skandinavija; Tyrimai, archeologiniai; Viduramžiai; Vėlyvasis tautų kraustymosi laikotarpis; Zoomorfinis stilius; Įkapės; Įrankiai; Archeology; Curonians; Finding; Finding, archeological; Grave of warrior; Graveyard; Kretinga; Late Migration Period; Lazdininkai (Kalnalaukis) cemetery; Lithuania; Mazurian lakeland; Ornaments; Regions; Research, archeological; Sambian peninsula; Scandinavia; Shroud; The Middle Ages; Tools; Warriors; Weaponry; Zoomorphic style.

ENThe Lazdininkai cemetery (A 490, Kalnalaukis, Darbėnai eldership, Kretinga district) is situated on the left bank of the river Darba occupying a hill of about 3 ha. The protected area of this monument, the total area of which is 3.9 ha, was defined in 1982. The research of the cemetery started in 1940. Kretinga Museum has been studying the Lazdininkai cemetery up to the present day. A total of 483 graves dated back to the period from the 2nd century to the first half of the 13th century have been studied over the whole period of the research. The Lazdininkai cemetery is a Lithuanian burial monument with the largest number of examined graves. In 2000, in the examination of a part of the cemetery, a grave of a rich warrior buried in a hollowed out coffin in a 86 cm deep pit sizing 275x54 cm was discovered (Kr MLS 2561/196–215). This noble Baltic warrior discovered in grave No. 73 of the Lazdininkai cemetery was buried in the first half of the 7th century. It is the first time archaeologists find such a grave complex in Lithuania. A vast number of unprecedented in Lithuania grave goods evidence that grave No. 73 is a place of burial of a noble warrior, a knight, who, it is no doubt, was related with the Masurian Lake District, the Sambian peninsula and Gotland. This grave fills the chronological gap, which emerged after graves with stone wreaths vanished in the period from the end of the 6th century to the beginning of the 7th century and graves of Kuršiškiai saw the light, and allows presuming about the kind of ethnical substratum contributing to the formation of the Curonian ethnic groups. The samples of the Lazdininkai cemetery are exceptionally significant for Lithuanian, Baltic and, undoubtedly, European science of archaeology.

ISSN:
1392-6748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12033
Updated:
2018-12-17 11:40:56
Metrics:
Views: 88    Downloads: 18
Export: