Senovės baltų drabužių spalvynas. Natūralių dažiklių naudojimas tekstilėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Senovės baltų drabužių spalvynas. Natūralių dažiklių naudojimas tekstilėje
Alternative Title:
Color palette of antique Balts clothing. Use of natural colorants in textile
Keywords:
LT
Baltai; Geležies amžius; Naturalūs dažikliai; Natūralūs dažikliai; Senovės baltų drabužiai; Spalvos; Tekstilė; Viduramžiai.
EN
Antique Balts clothing; Balts; Colors; Iron Age; Medieval times; Natural colorants; Organic dyes; Textile.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas archeologinio kostiumo vizualiai spalvų rekonstrukcijai, naudojant dažymo natūraliais dūžikliais technologijų: įvairių augalų nuovirus su skirtingais kandikais. Šiuolaikinių koloristikos specialistų patirtis leidžia praktiškai pamatyti spalvų paletę, atkurtų iš archeologinės tekstilės technologinių tyrimų. Pastarųjų dėka buvo nustatyta, kad senovės baltų gentys, kaip ir visos Europos gyventojai, dažė audiniams verpalus mėlynai, geltonai, raudonai. Cheminių tyrimų laboratorijoje nustatyti atitinkami dūžikliai: indigas, luteolinas ir purpurinas, taip pat - taninai, naudoti išgauti rudų ir juodų spalvas. Archeologinės tekstilės tyrėjų preziumuota, kad pagrindiniai augalai, naudoti audiniams dažyti - mėlžolė, razeta ir raudė, tačiau peržvelgus palinologinius ir paleobotaninius duomenis, sukauptus keliuose tyrinėtuose archeologijos paminkluose, šių augalų kultivavimo faktas nepasitvirtino. Padaryta išvada, kad senovės baltai šias spalvas išgaudavo iš kitų - vietinių - augalų bei gyvūnų: mėlynų spalvų - iš takažolės, geltonų - iš bobramunės, raudonų - iš košinelio, nors neatmestina tikimybė, kad minėti nevietiniai augalai galėjo būti atvežti kaip žaliava granulių pavidalu. Šalia skirtingų laikotarpių archeologinės tekstilės fragmentų - audinių ir vytinių juostų liekanų - aprašymo straipsnyje vizualiai pateikiami verpalų atspalviai ir audinių bei juostų raštų pavyzdžiai, taip pat - dažinių augalų lentelės. [Iš leidinio]

ENThe article is devoted to the visual reconstruction of the colors of an archeological suit, using the technology of dyeing with natural dyes: the broths of various plants with different mordants. The experience of modern colouristics specialists makes it possible to see in practice the color palette restored from the research of archeological textiles. Thanks to the latter, it was determined that ancient Balts tribes, like those of the whole of Europe, painted yarns for fabrics in blue, yellow, and red. The appropriate colorants are identified in the chemical research laboratory: indigo, luteolin and purple, as well as tannins, used to produce brown and black colors. Researchers of archeological textiles suggested that the main plants used for dyeing fabrics - woad, mignonette and common madder, but however after reviewingpalinologic andpaleobotanic data accumulated in several explored archeological monuments, the fact of cultivating these plants was not proved. It was concluded that the ancient Balts extracted these colors from other native plants and animals: blue from bir- dweed, yellow from golden margueritte, red from cochineal, although there is a possibility that these non-native plants could have been brought as raw material in the form of granules. In addition to fragments of archeological textiles of different periods - the remnants of tissues and twisted bands, yarn shades and examples of fabrics and ribbons, as well as colored plant tables are visually represented in the article. [From the publication]

ISBN:
9789955ЗЗ7270
ISSN:
9789955336846
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81987
Updated:
2020-04-18 07:38:24
Metrics:
Views: 36
Export: