Prussian graves in the Sambian peninsula, with imports, weapons and horse harnesses, from the tenth to the 13th century: the question of the warrior elite

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Prussian graves in the Sambian peninsula, with imports, weapons and horse harnesses, from the tenth to the 13th century: the question of the warrior elite
Alternative Title:
Prūsų X-XIII a. kapai su importiniais dirbiniais, ginklais ir žirgo apranga. Karinio elito klausimas
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2012, t. 18, p. 224-255
Keywords:
LT
10 amžius; 11 amžius; 12 amžius; 13 amžius; Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Prūsai / Prussians.
Summary / Abstract:

LTNuo X-XI a. sandūros auga Vakarų Europos ir Rusios importinių dirbinių srautai ir įvairovė prūsų žemėse (1-15 pav.). Tai yra sidabriniai denarai, bronziniai bažnytiniai indai, cilindrinės spynos ir jų raktai, šiferiniai verpstukai, kalavijai su lotyniškais užrašais ir rytietiško tipo vėzdai, šalmai bei kiti kario-raitelio reikmenys. XI-XII a. prūsų kapuose daugėja tokių prekybos atributų kaip svarstyklės ir svareliai. Pagal importo kiekį kapuose ir jų srautų intensyvumą, Priegliaus žemupio regioną galima palyginti su Dauguvos žemupio lyvių teritorija. Sprendžiant iš kapų konteksto, pagrindiniai importo vartotojai prūsų visuomenėje buvo asmenys, palaidoti su ginklais ir žirgais – karių-raitelių sluoksnis. Iš tikrųjų lyginant su Tautų kraustymosi laikotarpiu, XI-XII/ XIII a. daugėja žmonių, palaidotų su žirgu (nedegintas žirgas (-ai) laidojami kapo duobės dugne, virš jo – sudegintas žmogus; tokie kapai vadinami dvisluoksniais), palaidojimų skaičius siekia vidutiniškai 85 %. Faktas, kad vidutiniškai tik 40 % kapų su žirgais ir žirgo apranga randama ginklų, liudija su žirgais laidojus ne tik profesionalius karius, bet ir kitus prūsų visuomenės atstovus, pvz., paauglius ar moteris. Dvisluoksniai kapai XI-XII/XIII a. tampa pagrindiniais prūsų palaidojimais. Patys kapai su ginklais vidutiniškai neviršija 50 % visų kapų skaičiaus minėto laikotarpio kapinynuose. Galima pridurti, kad apie 90 % kapų, kuriuose rasta ginklų, yra su žirgų, kartais net dviejų trijų, palaikais.Tam tikrais atvejais kapų su ginklais ir žirgo apranga koncentracija kai kuriuose prūsų kapinynų plotuose viršija 80 %. Dažniausiai tai pasireiškia vadinamojo „Aschenplatz“ atveju, labiausiai paplitusiu Sambijos pusiasalyje nuo XI–XII a. sandūros. „Aschenplätze“, arba „degėsių plotai“, yra atskiri kapinynų plotai, kuriuose randama itin daug dvisluoksnių kapų su ginklais ir žirgo apranga. „Aschenplatz“ fenomeno atsiradimas ir egzistavimas yra susijęs visų pirma su prūsų karinio elito formavimosi ir konsolidavimosi procesais. Prūsų karių-raitelių sluoksnio atstovai XI-XIII a. imasi agresyvios politikos prieš Lenkijos feodalus, puldami jų žemės, taip pat atremdami Danijos puolimus XII-XIII a. sandūroje ir Vokiečių ordino invaziją iki 1250-1270 m. Tą kartu su Lenkijos ir Vokietijos kronikomis patvirtina XIII a. prūsų degintiniai ir griautiniai kapai su ginklais ir žirgo apranga. Prūsų žemėse įsitvirtinus Vokiečių ordinui, vietinio nobiliteto dalis pereina į naujos valdžios pusę, dalyvauja naujos šalies valdančiojo elito formavimosi procese, įgydami naujų privilegijų ir išsaugodami dalį senų, pvz., laidojimą su ginklais ir žirgo apranga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 10-13 cent.; Burial rite; Importas; Imports; Kapai; Prussians; Prūsai; Raitelių kapai; Sambian peninsula; Statistical data; Statistiniai duomenys; Warrior-horsemen graves; Burial rite; Importiniai dirbiniai; Imports; Karių-raitelių kapai; Laidosena; Prussians; Prūsai; Sembos pusiasalis; Statistical data; Statistiniai duomenys; Warrior-horsemen graves; X-XIII a.

ENArticle presents the latest data on tenth to 13th-century imports, graves with weapons and horse harnesses in the north Prussian area. The study is made on the basis of five recently investigated Prussian cemeteries, and on vast prewar published and archival data. Questions of the Sambian Aschenplätze and social differentiation in Medieval Prussian society are also partly described. In addition, the 12th and 13th-century and Teutonic Period inhumation graves with weapons and horse harnesses are analysed briefly, in order to demonstrate both the continuity of tenth to 13th-century Prussian culture and its transformation brought about by 13th-century political changes. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48494
Updated:
2020-04-06 16:34:26
Metrics:
Views: 44    Downloads: 9
Export: