Kita mėnulio pusė : Lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1944-1953 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kita mėnulio pusė: Lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1944-1953 metais
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009.
Pages:
426 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Istoriografija; Šaltiniai; Chronologinės ribos ir periodizacija — Komunistinės valdžios kūrimo ir veiklos provincijoje stabdymas 1944-1945 m. — Sovietinio režimo politikos bruožai 1944-1945 m. — Kolaboravimas ir sovietiniai kolaborantai — Pasipriešinimo strategija ir taktika: Pogrindžio uždavinių ir taktikos priklausomybė nuo išsivadavimo būdų; Psichologinis karas — Partizanų visuomeninių santykių reguliavimo normų užuomazgos — Komunistinės valdžios skverbimosi į provinciją stabdymas: Kritiška vietinės administracijos padėtis 1944 m. pabaigoje; Laisvės kovos sąjūdžio kulminacija 1945 m. pirmoje pusėje; Partizanų karinės operacijos 1945 m. liepos-gruodžio mėn.; Represinių struktūrų, partinių ir sovietinių aktyvistų bei civilių gyventojų netektys 1945 m. — Kovos ir represijų prieš kolaboravimu kaltintus gyventojus sustiprėjimas 1946-1948 m. — Laisvės kovotojų visuomeninių santykių teisinis reglamentavimas — Kovos su kolaborantais bruožai ir pogrindžio padaryti nuostoliai: Susirėmimai su valdžios politikos vykdytojais 1946 m.; Pogrindžio pastangos sustabdyti sovietizaciją ir kolaboravimą 1947 m.; Partizanų rezervinės grupės 1948 m.; Represinių struktūrų, partinių ir sovietinių aktyvistų bei civilių gyventojų netektys 1946-1948 m. — Lyginamoji perspektyva: Vakarų Ukraina, Lietuva, Latvija ir Estija 1946-1947 m. — Plataus masto baudžiamosios akcijos: Dzūkijos regiono išimtis; Suvalkija; Žemaitija; Aukštaitija; Teroro aktai viešose vietose — Šeimų žudynių klausimas: Ką byloja žuvusiųjų sąrašai?; Kas vykdė susidorojimus su šeimomis?; Smurtą prieš šeimas lėmusios aplinkybės ir priežastys; Partizanų nusikalstamų veiksmų teisinio ir etinio įvertinimo svarba — Kolonistų naikinimas —Pogrindžio kova su kolaboravimu 1949-1953 m. — Kolūkių organizatorių persekiojimas — Pogrindžio teisinių norminių aktų unifikavimas — Baudžiamosios politikos pokyčiai ir pogrindžio padaryti nuostoliai: Pasipriešinimo išsekimas ir naujų kovos formų ieškojimas; Represinių struktūrų, partinių ir sovietinių aktyvistų bei civilių gyventojų netektys 1949-1953 m. — Išvados — Priedai — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Santrumpos — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė — Santrauka anglų kalba — Iliustracijų sąrašas anglų kalba.
Keywords:
LT
sovietų okupacija; antisovietinė rezistencija; kolaboravimas; partizaninis judėjimas Lietuvoje; pasipriešinimo kovotojai; Lietuvos antisovietinė rezistencija; kolaborantai; MGB; Lietuvos sovietizacija; partizanai; Dzūkija; Sovietinė armija.
EN
Soviet occupation; anti-Soviet resistance; collaboration; partisans movement in Lithuania; resistance fighters; Lithuanian anti-Soviet resistance; collaborators; MGB; Sovietisation of Lithuania; partisans; Dzūkija Region; Soviet army.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje tiriama viena prieštaringiausių, jautriausių ir sudėtingiausių Lietuvos naujausiosios istorijos problemų – 1944–1953 m. lietuvių antisovietinio pogrindžio kova su kolaboravimu. Posovietinė istoriografija netyrė ir nutylėjo šią temą, todėl darbe, remiantis gausiais, dažnai pirmą kartą panaudotais archyviniais šaltiniais, atskleidžiama pogrindžio vykdyta kolaboravimo prevencija, kovos su tikrais ir tariamais kolaborantais procesas, raiška, specifika, daug dėmesio skiriama partizanų taktikos bei baudžiamosios politikos klausimams, nagrinėjama pogrindžio teroristinių kovos metodų problema, siekiama naujai interpretuoti ir įvertinti to meto įvykius.

ENThe phenomenon of the Lithuanian anti-Soviet resistance which in 1944-1953 attempted to restore an independent state still attracts a lively interest of historians and the public in general. Among all the countries newly incorporated by the Soviet Union (Estonia, Latvia, the Western Ukraine and Western Belarus), Lithuania continued resisting to Stalin's regime as long as the Western Ukraine and was one of the last to be eventually occupied, subdued and subjected to Sovietisation. Memories of the movement for freedom affected the Lithuanians so that they were among the first to initiate disrupting the foundations of the Soviet Union and declare independence of Lithuania. Memorials for resistance fighters (partisans) erected in a number of Lithuanian towns witness the sacralisation, sense and significance of the fight for freedom. The resistance by its scale, tragedy and impact on the collective memory of the nation surpassed not only the great Insurrection of 1863 but the Independence Fights of volunteers in 1918-1920. The dramatic fight of the Lithuanians has not been disclosed sufficiently and critically considering all its aspects. The study object of the monograph is the struggle of partisans against collaboration, efforts to prevent collaboration, the fight against actual and alleged collaborators of the invader, which is one of the most controversial, sensitive and complicated problems of the contemporary history of Lithuania.The study analyses aims, the process, manifestation of the fight in question, specific features of its individual stages, its strategy and tactics, punishments, their enforcement, nature and types, mostly focusing on the controversial issues. The research attempts to answer the following difficult questions: what determined the specific tactics of the resistance and methods of the fight against collaborators? Were all the fight methods and means adequate and effective? Were the death sentences carried out to civilians accused of collaboration useful to the resistance, the public and achievement of the freedom?[...]. [From the publication]

ISBN:
9789955847151
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20544
Updated:
2020-11-13 23:42:44
Metrics:
Views: 194
Export: