Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941, 1945-1953 metais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos gyventojų trėmimai 1940-1941, 1945-1953 metais: disertacija
Alternative Title:
Deportations of Lithuanians in 1940-1941 and 1945-1953
Publication Data:
Vilnius, 1996.
Pages:
xvii, 244 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 1996. Bibliografija.
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1940-1990.
Summary / Abstract:

LTSovietinių okupantų vykdytos deportacijos turėjo politines–ideologines ir ekonomines priežastis. Trėmimais buvo siekiama pašalinti iš Lietuvos aktyviausias ir okupantams opozicines gyventojų grupes ir sluoksnius, atimti ir užvaldyti jų turtą, įbauginti lietuvių tautą, ją rusifikuoti, užgniaužiant bet kokį pasipriešinimą okupaciniam režimui. Istoriografinė analizė leidžia daryti išvadą, kad trėmimų problema nėra pakankamai ir objektyviai ištirta. Nuomonių ir vertinimų spektras yra prieštaringas ir platus. Dalis istorikų, pirmiausia išeivijoje, prie tremtinių priskiria lietuvius karius, tarnavusius Raudonojoje armijoje ir priverstus pasitraukti į SSRS gilumą, politinius kalinius, išvežtus iš Lietuvos į SSRS kalėjimus. Tačiau šių kategorijų žmonių negalima laikyti tremtiniais, nes skyrėsi jų teisinė, turtinė, šeimyninė padėtis, gyvenimo sąlygos. Iki šiol tyrinėtojai didžiausią dėmesį skyrė tremtinių statistikai, masinių vežimų baisumams aprašyti. Tačiau beveik nenagrinėti sovietinės okupacinės valdžios vykdytų Lietuvos žmonių deportacijų tikslai, neatskleista kaip ir kokios valdžios struktūros planavo, organizavo ir vykdė trėmimus. Disertacijoje taip pat siekiama nustatyti atskirų deportacijų mastą bei bendrą ištremtųjų skaičių. Šiems klausimams nušviesti disertacijoje stengtasi plačiai panaudoti spaudoje ir rinkiniuose skelbtus dokumentus apie vežimus, gausius tremtinių atsiminimus, komunistų partijos, sovietų valdžios ir represinių žinybų archyvų medžiagą. [Iš leidinio]

ENDeportations exercised by Soviet occupants had political, ideological as well as economic reasons. Through deportations the Government sought to eliminate from Lithuania most active residents and social layers in opposition to the occupation, overtake their belongings and assets, terrorise the Lithuanian nation, russify it and suppress any resistance against the occupation regime. The historiography analysis brings to a conclusion that the problem of deportations has not been thoroughly and objectively studied. There are still a vast number of controversial opinions and evaluations. Some historians, namely the ones who emigrated, see Lithuanian soldiers fighting for the Red Army who were forced to move to the depth of the USSR as political prisoners taken from Lithuania to prisons of the USSR. However, those people could not be defined as exiled since their legal rights, material conditions, family status and life conditions were different. So far scientists have been concerned with the statistics of the exiled as well as with the depiction of horrors of mass deportations. So far the aims of the deportation campaign of Lithuanians conducted by the Soviet Occupation Government have not been revealed as well as the information on structures in charge of planning, organisation and implementation of the campaign is not available either. The dissertation also aims at defining the scale of separate deportation campaigns and the total number of people deported. In order to achieve the above-mentioned aims, the author of the dissertation endeavours to analyse press and collection documents on the actual deportation operations as well as recollections of people who lived through deportations and the archive material of the Communist Party, the Soviet Government and officers in charge of repression activities.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11608
Updated:
2022-02-07 20:08:40
Metrics:
Views: 252
Export: