The Sovietisation of rural areas of Lithuania: a case study of the "Lenin's way" kolkhoz in Deltuva (1948-1957)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Sovietisation of rural areas of Lithuania: a case study of the "Lenin's way" kolkhoz in Deltuva (1948-1957)
Alternative Title:
Lietuvos kaimo sovietizacija: Deltuvos apylinkių kolchozo "Lenino keliu" atvejis (1948-1957)
In the Journal:
Lithuanian Historical Studies. 2021, vol. 25, p. 135-173
Keywords:
LT
Kasdienis gyvenimas; Kolektyvizacija; Kolūkiai; Sovietizacija; Stalinizmas.
EN
20th century; Collectivisation; Everyday life; Kolkhoz; Sovietisation; Stalinism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Lietuvos kaimo sovietizacija per vieno atvejo – Deltuvos apylinkėse (Ukmergės raj.) veikusio kolchozo „Lenino keliu“ – istoriją. Šis atvejis pasirinktas dėl išlikusios plačios ir įvairios kolchozo šaltinių bazės bei jo ankstyvo įkūrimo, t. y. 1948 m. vasarą, aplinkybių. Šiame straipsnyje bandoma detaliau, nei iki šiol tai daryta istoriografijoje, pažvelgti į procesus, vykusius konkrečiame Lietuvoje įsteigtame kolchoze, o tai leidžia sukonkretinti daugelį istoriografijoje įsitvirtinusių palyginti aptakių teiginių apie žemės ūkio smukimą kolektyvizacijos metais. Tyrimas atskleidė, kad kolchoze gana sparčiai susiformavo savotiškas nomenklatūros sluoksnis, perėmęs kolchozo valdymą į savo rankas, Daugiausia tai buvo su režimu vienaip ar kitaip susiję asmenys (partijos nariai, Raudonosios armijos veteranai, stribai ir jų artimieji). Dėl šių žmonių ir pačios sistemos veikimo principų labai greitai visuotiniai kolchozo susirinkimai, turėję būti svarbiausiu kolchozo valdymo organu, prarado šį vaidmenį ir pasidarė grynai formalia institucija. Tai taip pat prisidėjo prie absoliučiai neveiksnios socialinės ekonominės sistemos, kuri neskatino jokio joje atsidūrusių žmonių suinteresuotumo savo darbu, sukūrimo. Todėl Lietuvos žemės ūkis patyrė katastrofišką nuosmukį – net ne tiek kiekybinį, kiek kokybinį. [Iš leidinio]

ENThis article presents the story of the establishment of one kolkhoz, Lenin’s Way, located in the Deltuva district, as a typical attempt at the Sovietisation of rural Lithuania. The microhistorical approach is applied in the article, facilitating a more specific and detailed illustration of the processes that have been under way in postwar Lithuanian rural areas in historiography up till now. The author does not convey the Sovietisation of rural Lithuania through the prism of the partisan war or terror, but tries to understand the different expectations and ambitions of reform implementers and the ordinary people who suddenly found themselves as part of a kolkhoz. The study suggests looking at collectivisation not as consistent and finite postwar reform, but as a complex process that lasted considerably longer, quite unlike what was claimed by the Soviet regime, which declared that collectivisation had been achieved in Lithuania by 1951. [From the publication]

DOI:
10.30965/25386565-02501005
ISSN:
1392-2343; 2538-6565
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95796
Updated:
2022-06-28 18:50:54
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: