Lietuvos karas: antroji Sovietų Sąjungos agresija. Pasipriešinimas. Ofenzyvinės gynybos tarpsnis 1944 m. vasara - 1946 m. pavasaris

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos karas: antroji Sovietų Sąjungos agresija. Pasipriešinimas. Ofenzyvinės gynybos tarpsnis 1944 m. vasara - 1946 m. pavasaris
Publication Data:
Kaunas : Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999.
Pages:
620 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas : Tyrinėjimo objektas; Šaltiniai; Istoriografija - Antroji Sovietų Sąjungos agresija prieš lietuvą tarptautinės politikos šviesoje: Lietuvos laisvės klausimas pasaulinėje politikoje ir SSRS agresijos prielaidos; Lietuvos okupacija; Lietuva okupacijos įteisinimo ir prievartinio užgrobimo nepripažinimo politikų sankirtoje. 1945-1946 m. — Pasipriešinimo antrajai rusų sovietinei okupacijai pradžios problema: ideologinis lietuvių tautos parengimas priešintis; Centrinės Pasipriešinimo vadovybės problema ir organizacinis-karinis pasirengimas ; Atviras karinis lietuvių pasipriešinimas – Pasipriešinimo priežasčių problema: Pasipriešinimą sukeliantys veiksniai istorinėje literatūroje ir okupacinio režimo esmė; Okupacinė politika kaip pasipriešinimo kilimo veiksnys; Kiti Pasipriešinimą sukėlę veiksniai — Pirmasis Lietuvos išlaisvinimo kovų pradžios etapas. 1944 m. vasara-1945 m. pavasaris: Pasipriešinimo organizacinis tęstinumas ir saviorganizacija. 1944 m. liepos-lapkričio mėn.; Pirmieji pasipriešinimo veiksmai ir kovos taktika; Pirmieji laisvės kovos rezultatai ir jos slopinimo taktika; 1944-1945 m. žiemos-pavasario karinė kampanija; Šiaurės, Rytų ir Vidurio Lietuvos partizanų dislokacija ir organizacinė veikla; Pietų ir Vakarų Lietuvos partizanų dislokacija ir organizacinė veikla; Pasipriešinimo centralizacijos procesas ir vyriausioji vadovybė — Antrasis Lietuvos išlaisvinimo kovų pradžios etapas. 1945 m. vasara-1946 m. pavasaris: Strateginė pusiausvyra ir jos išardymas; Partizanų veiksmai 1945 m. vasarą-rudenį; 1945-1946 m. žiemos-pavasario karinė kampanija; Šiaurės Rytų Lietuvos Pasipriešinimo organizacja; Vakarų Lietuvos Pasipriešinimo organizacja; Pietų Lietuvos Pasipriešinimo organizacja; Centrinės vadovybės problemos ir miestų pogrindis — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Nuorodos.
Keywords:
LT
20 amžius; 1940-1990. Lietuva okupacijų metais.
Reviews:
Summary / Abstract:

LT1940-1990 m. Lietuvoje vykęs Pasipriešinimas buvo lietuvių tautos ir ištikimų Lietuvos valstybei piliečių laisvės kova už valstybinę nepriklausomybę, laisvę ir demokratiją, vedama tiek karinėmis, tiek taikiomis priemonėmis. Šių savarankiškos strategijos bei taktikos sąlygotų pasipriešinimo veiksmų raida, pagrindiniai bruožai bei pokyčiai yra istorinio tyrinėjimo objektu. Atsižvelgiant į Lietuvos užgrobėją, skiriami trys vientiso ir unikalaus istorinio reiškinio - Pasipriešinimo - tarpsniai: 1940-1941 m., 1941-1944 m., 1944-1990 m., kurių kiekvienas gali būti tiriamas ir atskirai. Trečiasis tarpsnis pagal kovos intensyvumą, apimtį, pavidalus bei būdus skaidosi vėlgi į tris dalis: 1944-1953 m., 1954- 1988 m., 1988-1990 m. Pasipriešinimas užgrobėjui 1944-1953 m. vyko partizaninių kovų pavidalu ir dažnai partizaninis sąjūdis asocijuojasi su Rezistencija kaip visuma. Dėl karinių veiksmų vyravimo šis tarpsnis vadintinas Lietuvos Pasipriešinimo karu arba tiesiog Lietuvos karu, kurį sukėlė antroji Sovietų Sąjungos agresija ir okupacija. Lietuvos kare išskiriami du pagrindiniai laikotarpiai: ofenzyvinis (1944 m. vasara-1946 m. pavasaris) ir defenzyvinis (nuo 1946 m. vasaros). Ofenzyvinis Pasipriešinimo karo tarpsnis pagal K.K. Girniaus periodizaciją yra pirmasis partizaninių kovų etapas. Jis turi aiškiai nusakomą pradžią ir pabaigą, savitą problematiką, kurios analizė leidžia pagilinti bendrosios Pasipriešinimo problematikos supratimą, patvirtinti, papildyti ar ištaisyti iki šiol egzistavusias išvadas bei padaryti naujas. Šis lūžinis Pasipriešinimo momentas, kuomet lietuvių tautos laisvės kova pasiekia kulminaciją, tapdama visuotine, analogiška Antrojo pasaulinio karo metu kitose šalyse vykusioms karinėms rezistencinėms kovoms, nusipelno atskiro monografinio tyrinėjimo.Reikšminiai žodžiai: Partizanai; Rezistencija; Karas; SSRS; Represijos. Keywords: Partisans; Resistance; War; USSR; Repressions.

ISBN:
9986577284
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97277
Updated:
2022-11-29 07:27:42
Metrics:
Views: 36    Downloads: 16
Export: