The Sovietization of Lithuania after WWII: modernization, transculturation, and the lettered city

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Sovietization of Lithuania after WWII: modernization, transculturation, and the lettered city
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2016, vol. 47, no. 1, p. 49-63
Keywords:
EN
Lithuania; Sovietization; Intellectuals; Colonialism; Urbanization; Modernization; Transculturation; Subjectivity.
Summary / Abstract:

ENThis article approaches the Sovietization of the Baltics in the light of two critical notions developed by the noted Latin American critic Angel Rama: "narrative transculturation" and "the lettered city." By revisiting key moments in the development of Soviet Lithuanian culture and intellectual class against a backdrop of forced collectivization, urbanization, and modernization, the article aims at a novel interpretation of what Sovietization meant in the Lithuanian context, the significance of de-Stalinization and cultural modernism during the Thaw in the 1960s, and the cultural preconditions for the emergence of the popular movement against Soviet rule in the late 1980s. [From the publication]

DOI:
10.1080/01629778.2015.1103512
ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
 • A Multi-ethnic city in transition: Vilnius's stormy decade, 1939-1949 / Theodore R. Weeks. Eurasian geography and economics. 2006, Vol. 47, no. 2, p. 153-175.
 • Ilgas kelias į Vilnių / Liudas Truska. Kultūros barai. 2010, Nr. 4, p. 71-79. 2010, Nr. 5.
 • KGB prieš buvusius politinius kalinius ir tremtinius / Kristina Burinskaitė. Genocidas ir rezistencija. 2008, 2 (24), p. 121-126.
 • Kita mėnulio pusė : Lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1944-1953 metais / Mindaugas Pocius ; Lietuvos istorijos institutas. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. 426 p.
 • Lietuvos gyventojai : per du tūkstantmečius / Stasys Vaitekūnas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 477 p.
 • Linguistic landscape as an arena of conflict : language removal, exclusion, and ethnic identity construction in Lithuania (Vilnius) / Irina Moore. Routledge handbook of language in conflict / edited by Matthew Evans, Lesley Jeffries, Jim О 'Driscoll. Abingdon, Oxon: Routledge, 2019. P. 376-397.
 • Maps of memory : trauma, identity and exile in deportation memoirs from the Baltic States / edited by Violeta Davoliūtė, Tomas Balkelis. Vilnius : Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 2012. 246 p.
 • Naujas senasis Vilnius : senamiesčio griovimas ir atstatymas 1944-1959 metais. / Marija Drėmaitė. Atrasti Vilnių: skiriama Vladui Drėmai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010. P. 183-200.
 • Nenutrūkusi styga : prisitaikymas ir pasipriešinimas sovietų Lietuvoje / Nerija Putinaitė. Vilnius : Aidai, 2007. 306 p.
 • Neparklupdyta mūza : lietuvių literatūra vokietmečiu / Vytautas Kubilius. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001. 236 p.
 • Remembering and forgetting : creating a Soviet Lithuanian capital. Vilnius, 1944-1949 / Theodore R. Weeks. Journal of Baltic studies. 2008, vol. 39, no. 4, p. 517-533.
 • Sovietmečio atmintis gyvenimo istorijose / Dalia Leinartė, Laima Žilinskienė, Sigita Kraniauskienė, Irena Šutinienė, Ingrida Gečienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2014. 290 p.
 • Stalininis "penkmetis" : Vilniaus viešųjų erdvių įprasminimo darbai 1947-1952 m. / Rasa Antanavičiūtė. Menotyra. 2009, t. 16, Nr. 3/4, p. 150-169.
 • "Tarybinės sostinės" konstravimas J. Stalino epochoje : Minsko ir Vilniaus atvejai / Rasa Čepaitienė. Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo : atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX-XXI amžiuje / sudarė Alvydas Nikžentaitis. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. P. 171-224.
 • Tarp gimtinės ir Tėvynės : Lietuvos SSR gyventojų repatriacija į Lenkiją (1944-1947, 1955-1959 m.) / Vitalija Stravinskienė. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. 510 p.
 • The Making and breaking of Soviet Lithuania : memory and modernity in the wake of war / Violeta Davoliūtė. London ; Routledge, 2013. xx, 211 p.
 • The Problem of Soviet colonialism in the Baltics / Epp Annus. Journal of Baltic studies. 2012, vol. 43, no. 1, p. 21-45.
 • The Soviet counterinsurgency in the western borderlands / Alexander Statiev. Cambridge : Cambridge University Press, 2013 (2010). xvi, 368 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62848
Updated:
2020-07-21 19:06:11
Metrics:
Views: 30
Export: