"Forest brothers" and the consequences of metropole-periphery distinction elimination in the "correlates of war" typology

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
"Forest brothers" and the consequences of metropole-periphery distinction elimination in the "correlates of war" typology
In the Journal:
Journal of Baltic studies. 2012, vol. 43, no. 4, p. 515-527
Keywords:
LT
Mirtis / Death; Tarptautiniai konfliktai. Karai / International conflicts. Wars.
Summary / Abstract:

LTPartizaninis karas Baltijos valstybėse prieš Sovietų Sąjungą, kuris prasidėjo, kai Raudonoji armija 1944 m. įžengė į jų teritoriją, vis dar yra karštų diskusijų objektas. Iš tiesų, kiekvienas šio laikotarpio naujas istorinis tyrimas yra vertas ypatingo dėmesio. Tačiau iki šiol ši kova yra mažai žinoma už Lietuvos ir Baltijos valstybių ar Rytų Europos ribų. Todėl šiuo požiūriu nauja tai, kad partizaninis karas buvo įtrauktas į „Correlates of War“ (COW) duomenų bazę bei Meredith R. Sarkees ir Franko W. Waymano knygą „Resort to War“. Straipsnyje, nesiekiant sumenkinti partizaninio karo įtraukimo į COW duomenų bazę fakto, siekiama atkreipti skaitytojų, taip pat duomenų bazės sudarytojų ir minėtos knygos autorių dėmesį į tam tikrus netikslumus ir problemas, galimai atsiradusias dėl istorinės medžiagos anglų kalba stokos. Manytina, kad neatitikimai atsirado ypač dėl to, kad tik maža dalis informacijos, paremtos išviešintais KGB archyvais, buvo paskelbta anglų kalba. Reaguojant į neseniai paskelbtus COW duomenis, straipsnyje atskleidžiami Miško brolių kovų Baltijos šalyse 1945–1951 m. aprašo duomenų bazėje netikslumai. Pirma, straipsnyje paaiškinama, kodėl SSRS varžovas šiame kare, t. y. Baltijos šalių partizanai, buvo netiksliai apibūdinti. Antra, aiškinama, kodėl duomenų sąvadas nėra tikslus ta prasme, kad karo pradžia laikoma 1945 m. gegužės 25 dieną. Galiausiai straipsnyje parodoma, kodėl originalios karo tipologijos pakeitimas (metropolijos ir periferijos skirtumo panaikinimas) nulėmė netinkamą šio partizaninio karo tipo – kaip „pilietinio karo vietos problemoms spręsti“ – apibūdinimą.Reikšminiai žodžiai: Partizaninis karas; Mirties statistika; Karų tipologija; Baltic guerrilla war; Battle-related death statistics; War typology.

ENReferring to the recent publication of the Correlates of War Project data guide, the article emphasizes certain inaccuracies of the description of the Forest Brethren War of 1945–1951 in the Baltic states (intra-state war #723). First, the article explains why the opponent of the USSR in this war, i.e. Baltic guerrillas, has been labeled inaccurately. Second, it explains why the data guide is not correct to consider 8 May 1945 as the beginning of the war. Last but not least, it clarifies why the modification (i.e. elimination of metropole-periphery distinction) of the original war typology has caused improper description of this type of war as "civil war for local issues". [From the publication]

DOI:
10.1080/01629778.2012.710388
ISSN:
0162-9778; 1751-7877
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42371
Updated:
2020-07-21 19:06:11
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: