Johannas Danielis Hoffmannas apie spaudos atsiradimą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Johannas Danielis Hoffmannas apie spaudos atsiradimą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
In the Journal:
Knygotyra. 2000, t. 36, p. 54-69
Keywords:
LT
Knygos istorija; Spaudos istorija; Spaustuvės.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas pirmajam Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės spaudos istorijos veikalui „De typographiis earumque initiis et incrementis in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae cum variis observationibus rem et literariam et typographicam utriusque gentis aliqua ex parte illustrantibus”. Jo autorius J. D. Hoffmannas (1701–1766) Prūsijos, Lenkijos ir LDK knygos istorijos tyrinėtojams paliko per 30 darbų lotynų ir vokiečių kalbomis. Minėtą veikalą sudaro 4 skyriai. Duomenų apie LDK spaustuvininkus ir jų leidinius randame antrame ir trečiame skyriuose. Minimi 10 spaudos centrų LDK (6 – XVI a., 4 – XVII a.) ir juose išspausdinti 45 leidiniai. Daugiausia informacijos apie LDK knygas lenkų kalba (23 pavadinimai). Lotyniškų knygų – 15; senąja slavų kalba – 4, vokiečių kalba – 1; dar 1 – iš žydų spaustuvės. Lietuviškų spaudinių J. D. Hoffmannas nefiksuoja. Vyrauja religinio turinio spaudiniai. Straipsnio autorės sudarytas ir su bibliografiniais šaltiniais sutikrintas sąrašas rodo, jog ne vienu atveju Hoffmannas liko vienintelis jo regėtos LDK spaustuvėje leistos knygos liudininkas. Tie faktai kalba apie ypatingą J. D. Hoffmanno spaudos istorijos reikšmę, atkuriant senąjį LDK knygų repertuarą. Tačiau jo turinį reikia vertinti atsargiai, nes autorius dar daug ko nežinojo apie pirmųjų spaustuvininkų veiklą tiek Lenkijoje, tiek LDK, per mažai pažinojo ir gudišką knygą (būtent su ja sietina spaudos pradžia LDK). J. D. Hoffmannas rėmėsi įvairiais šaltiniais ir pats buvo kritiškas jų atžvilgiu, todėl veikalas – svarbus mokslinis LDK knygos istorijos šaltinis.

ENJohann Daniel Hoffmann (1701–1766) compiled the first book on the history of printing in Poland and the Grand Duchy of Lithuania (GDL): De typographiis earumque initiis et incrementis in Regno Poloniae et Magno Ducatu Lithuaniae cum variis observationibus rem et literariam et typographicam utriusque gentis aliqua ex parte illustrantibus. This author left a legacy of about 30 works in Latin and German to researchers. This book contains data about GDL presses of the time and their output. Ten publishing houses are mentioned in the GDL and 45 publications produced by them. Most of the information about books published in the GDL is in Polish (23 titles). Mentioned also are 15 books in Latin; 4 in Old Slavonic, 1 in German; and also 1 from a Jewish publishing house. J. D. Hoffmann does not mention any books in Lithuanian. Publications of a religious nature predominate. The author of the article checked bibliographical sources and found that in more than one case Hoffmann is the only witness reporting to have seen the GDL-produced book. These facts tell us about J. D. Hoffmann’s special value to publishing history and attempts to track down all the books published in the GDL. Hoffmann’s list must be assessed carefully, since he had gaps in his knowledge about the activities of the earliest printers in both Poland and the GDL. He was not well informed about publishing in Belarus (which is quite relevant to the commencement of publishing in the GDL). J. D. Hoffmann’s book is an important resource on the history of books in the GDL.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7685
Updated:
2018-12-17 10:41:19
Metrics:
Views: 20    Downloads: 6
Export: