The Latin book of the Grand Duchy of Lithuania : concept and some characteristics

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Latin book of the Grand Duchy of Lithuania: concept and some characteristics
In the Book:
Keywords:
LT
15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Jėzuitai / Jesuits.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – supažindinti skaitytojus su senosios Lietuvos lotyniškosios knygos gyvavimo tradicijomis. Chronologinės tyrimo ribos – XV a. pabaiga–XVII a., straipsnyje remiamasi XV–XVI a. ir XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašais. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lotyniškos knygos – tai 1) visi LDK teritorijoje išspausdinti lotyniški leidiniai ir 2) LDK autorių parašyti, bet dėl įvairių priežasčių svetur išspausdinti kūriniai. Tai maždaug 1400 pavadinimų. Lotyniškų knygų spausdinimo ypatumų analizė rodo, kad iki XVI a. 8-ojo dešimtmečio pradžios LDK lotyniškos knygos spausdintos užsienyje; vėliau jų spausdinimo centru tapo jėzuitų akademijos spaustuvė Vilniuje, nemažai knygų išspausdinta ir Rygoje. LDK lotyniškos knygos taip pat buvo spausdinamos Krokuvoje ir dar daugiau nei 60 Europos miestų. Straipsnyje aptariamos knygų lotynų kalba paplitimo LDK aplinkybės ir priežastys, lotyniškų knygų vartotojų ratas, trumpai pristatomas LDK lotyniškų knygų repertuaras. LDK lotyniškoji knyga, viena vertus, suteikė galimybę Lietuvai pareikšti apie save Europai, kita vertus, sudarė sąlygas pačiai receptuoti naujausius to meto kultūros, politinio gyvenimo pasiekimus.Reikšminiai žodžiai: Senosios knygos; Lotynų kalba; Old books; Latin book; Books science.

ENThe purpose of the paper is to acquaint the reader with the tradition of the Latin book that existed in ancient Lithuania. The study spans the period between the late 15th c. and the 17th c., and is based on lists of Lithuania’s Latin books. The Latin books of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) include: (1) all Latin publications printed in the GDL territory, and (2) works written by GDL authors but printed abroad for various reasons. All of them comprise about 1,400 titles. Analysis of the peculiarities of the Latin book printing shows that prior to the beginning of the 1570s, GDL Latin books were printed abroad. Later on they were printed at the printing house of the Jesuit Academy in Vilnius. A great number of these books were also printed in Riga. GDL Latin books were also printed in Krakow and in more than 60 other European cities. The paper discusses the circumstances and causes of the spread of books in Latin in the GDL and their readership, and briefly presents the selection of GDL Latin books. On the one hand, the GDL Latin book was an opportunity for Lithuania to assert itself to Europe, but on the other hand, it created conditions for the GDL to receive the latest cultural and political achievements of that period.

ISBN:
9985-9128-8-8
Related Publications:
XV-XVI a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas / sudarė Daiva Narbutienė ir Sigitas Narbutas. Vilnius : LLTI, 2002. 238 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7214
Updated:
2018-12-16 23:07:17
Metrics:
Views: 30
Export: