Lietuvos kraitis stojant į Europos Sąjungą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kraitis stojant į Europos Sąjungą
Alternative Title:
Lithuania’s Dowry upon Accession to the European Union
In the Journal:
Kultūros barai. 2006, Nr. 4, p. 72-78
Keywords:
LT
Europos civilizacija; Europos istorija; Naujoji Europa.
EN
European civilization; European history; Modern Europe.
Summary / Abstract:

LTLietuvos europėjimo istorijos apybraižoje siekiama parodyti esminius šio proceso metmenis. Tai tipiškas Vidurio Rytų Europos regiono šalies, tik labai vėluojančios, kelias. Dėka to visų šių šalių istorijoje pasireiškęs karinių ordinų veiksnys čia buvo lemtingiausias. Visur jie buvo likviduoti, susidarius valdovų sąjungai su miestais. Lietuva taip pat tai padarė, tik miestai čia suvaidino mažiausią vaidmenį. Vėlyvas šalies krikštas lėmė ekonominį ir kultūrinį jos atsilikimą. Savivaldūs miestai, kuriems atsirandant savo vaidmenį suvaidino vokiečių demografinė ekspansija, Lietuvoje tapo lenkų demografine atrama; jie buvo silpni. Tik XVI a. viduryje susiklostė taisyklingu trilaukiu paremtas palivarkinis dvaras, įsitraukęs į Europos rinkos santykius. Mokyklos steigėsi vykstant šalies christianizacijai, valstybė spėriai sukūrė raštinių tinklą, išplėtojusį dalykinės raštijos kultūrą. Visa tai pašalino ekonominę ir kultūrinę Lietuvos izoliaciją, bet neleido sukurti lygiavertės raštijos lietuvių kalba. Vis dėlto, santykinai greita kultūros raida atvedė į universiteto įkūrimą 1579 m. Galima kalbėti apie originalų barokinės kultūros Lietuvos modelį, apėmusį visus visuomenės sluoksnius. Lietuva tapo ryčiausia Europos Vakarų civilizacijos šalimi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Europos istorija; Europos civilizacija; Naujoji Europa; European history; European civilization; Modern Europe.

ENThe outline of the history of Lithuania’s Europeisation is to show essential elements of the process. This is a typical way of a Central and Eastern European country, only lagging behind a lot. Hence, the factor of military orders prominent in the history of all these countries here was the most decisive. They were destroyed everywhere after the establishment of the rulers’ union with cities. Lithuania also did that, only cities here played a less important role. Late baptising of the country determined its economic and cultural lag. Self-governing cities which emerged due to demographic expansion of the Germans became a demographic support of the Poles in Lithuania; they were weak. It was not before the middle of the 16th century that the paliwark area based on the regular three-field pattern involved in the European market relations. Schools were established in the course of the country’s Christianisation, the state quickly established a network of offices due to the spread of the business writing culture. All that eliminated economic and cultural isolation of Lithuania but did not allow establishing equal writing in the Lithuanian language. Still relatively rapid development of culture led to establishment of the university in 1579. One may speak about the original model of the Lithuanian baroque culture covering all social strata. Lithuania became the most eastern country of the Western European civilisation.

ISSN:
0134-3106
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4078
Updated:
2018-12-20 23:08:59
Metrics:
Views: 29    Downloads: 14
Export: