Lietuviškoji lotyniškosios knygos LDK istorija : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškoji lotyniškosios knygos LDK istorija: recenzija
Alternative Title:
The Lithuanian History of the Latin Book of the GDL
In the Journal:
Knygų aidai. 2005, Nr. 2, p. 20-23
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje kritiškai vertinama Daivos Narbutienės monografija „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos lotyniškoji knyga XV–XVII a.“ (Vilnius, 2004). Monografijoje pateiktos originalios kultūros ir knygos istorijos interpretacijos, pagrįsti keliai tolesniems daugiakalbio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) spausdinto ir rankraštinio paveldo tyrinėjimams. Tai bene pirmasis lietuvių istoriografijoje veikalas, kompleksiškai, įvairias pjūviais nagrinėjantis kitakalbės (lotyniškos) knygos raidą ir funkcionavimą senojoje LDK visuomenėje. Greta išvardintų teigiamybių recenzentas nemažai dėmesio skyrė diskutuotiniems knygos teiginiams.Reikšminiai žodžiai: Istoriografija; Knygos kultūra; Lotynų kalba.

ENThe review presents a critical assessment of the monograph The Latin Book of the Grand Duchy of Lithuania in the 15-17th cc. (Vilnius, 2004) by Daiva Narbutienė. The monograph contains original interpretations of the history of culture and of the book, paving the way for further studies of the multilingual printed and handwritten heritage of the Grand Duchy of Lithuania (GDL). This is likely to be the first study in Lithuanian historiography that in a comprehensive manner and by various cross-sections analyses the evolution and functioning of a foreign-language (Latin) book in the old GDL community. Along with a list of positive aspects, the reviewer has devoted a great deal of attention to disputable statements contained in the book.

ISSN:
2029-7238
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/175
Updated:
2020-10-11 17:33:40
Metrics:
Views: 81    Downloads: 20
Export: