Buckle and mountings from Western Lithuania. Some remarks about a few loose finds of Migration Period

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Buckle and mountings from Western Lithuania. Some remarks about a few loose finds of Migration Period
In the Book:
Bałtowie i ich sąsiedzi. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2009. P. 227-237. (Seminarium bałtyjskie ; t. 2)
Keywords:
LT
Apkalai; Aptaisas; Atsitiktiniai radiniai; Sagtis; Sagtys; Tautų kraustymosi laikai; Tautų kraustymosi laikotarpis; Vakarų Lietuva.
EN
Belt buckles; Buckle; Loose finds; Migration Period; Mountings; Mpuntings; Western Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojamos sagtis ir aptaisai iš Vakarų Lietuvos, nagrinėjami atsitiktiniai radiniai, datuojami Tautų kraustymosi laikotarpiu. Analizuojami artefaktai yra šie: diržo dalys, t. y. jo bronzinė sagtis ir tokio paties metalo aptaisai, kurie šiuo metu yra saugomi Mažosios Lietuvos muziejuje Klaipėdoje, o anksčiau iki karo priklausė Klaipėdos muziejaus kolekcijai. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus yra 1924 m. įkurto Klaipėdos muziejaus „įpėdinis“. Šie artefaktai neturi „paso“. 1949 m. jiems buvo suteikti nauji inventoriniai numeriai (287, 267, 268, 271, 276), tačiau grafa apie bronzinės sagties ir aptaisų radimo laiką bei aplinkybes, buvo palikta tuščia. Straipsnyje daroma prielaida, kad analizuojami diržo komponentai yra panašūs su rastais tokio pobūdžio radiniais Vilkyčių ir Lazdininkų kapinėse. Šie artefaktai atskleidžia, kad elitui (siauresniąja arba platesniąja prasme) priklausę vyrai segėjo turtingai ornamentuotus diržus. Sudėtinga nustatyti, ar ši mada atsirado dėl tiesioginių ryšių su žmonėmis iš vadinamosios Olštyno grupės, ar kontaktų su Sembos pusiasalio gyventojais dėka. Straipsnyje autorė daro prielaidą, kad tų laikų Vakarų Lietuvos kariai siekė gauti aprangą, simbolizuojančią tokio lygio prestižą kaip ir kitų Baltijos regiono vyrų apranga. Straipsnis yra iliustruotas bronzinių radinių – įvairių diržo dalių piešiniais ir žemėlapiu, rodančiu ažūrinių aptaisų paplitimo vietas Vakarų Lietuvoje.

ENThe article analyses clasps and embellishments from Western Lithuania and findings dated at the Migration Period. The analysed artefacts are the following: parts of the belt, i.e. its bronze buckle and embellishment that now are kept in the Museum of Lithuania Minor in Klaipėda; before it belonged to the collection of Klaipėda Museum. The Museum of Lithuania Minor was established in 1924 and is an “inheritor” of Klaipėda Museum. These artefacts do not have “certificates”. In 1949 new inventory numbers (287, 267, 268, 271, 276) were given to them, however, the column of time and circumstances when the bronze belt buckle and its embellishments were found was left blank. The assumption is made that the analysed elements of the belt are similar to the findings in Vilkyčiai and Lazdininkai cemeteries. The artefacts reveal that the men of the elite (in its narrower or wider sense) had the highly ornamented belts. It is hard to determined whether the fashion was influenced by the direct relationship with the people from the so-called Olsztyn group or because of the contact with the residents of the Semba peninsular. The author makes an assumption that the then warriors from Western Lithuania wanted to have the clothing that symbolised the same prestige as the clothing of other men in the Baltic region. The article contains illustrations of bronze findings, for instance, the drawings of different parts of belts and maps indicating the spread of the openwork embellishments in Western Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31996
Updated:
2019-12-11 20:13:58
Metrics:
Views: 2
Export: