Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių) II pilkapynas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių) II pilkapynas
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2007, t. 32, p. 145-170
Keywords:
LT
pilkapiai; laidojimo papročiai; degintiniai kapai; įkapės; Lietuvos pilkapių kultūra; vidurinis geležies amžius.
EN
Barrows; burial rites; cremations; grave-goods; East Lithuanian Barrow Culture; Middle Iron Age.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje publikuojama 1999-2001 m. archeologinių tyrinėjimų Vigodkos (Dūkšto, Saksoniškių) II pilkapyne (Ignalinos r.) medžiaga. Iš mažiausiai 45-ių pilkapių ištirti 5 apardyti sampilai. Ištirti pilkapiai buvo apie 6-10 m skersmens. Visi jie buvo apjuosti duobėmis (po 3-7) ir akmenų vainikais. Daugumoje pilkapių (išskyrus pilkapį 1) rasta po 1-3 degintinius kapus. Dalis jų buvo suardyti. Kapai buvo įrengti duobėse po pagrindu, ant pagrindo arba įkasti į anksčiau supiltus pilkapius. Be to, pilkapyje 5 aptikta duobė - simbolinis kapas(? ). Pilkapiuose rasta negausių įkapių: yla, verpstukas, ietigalių, siauraašmenis kirvis, antsmilkinis, apyrankių, įvijų, keramikos šukių. Pagal jas degintiniai kapai datuojami V a. pirmąja puse ar viduriu - VI a. Pilkapiai būdingi Rytų Lietuvos pilkapių kultūrai. Pilkapyje 4 aptiktas griautinis kapas su įkapėmis: peiliu, yla, skiltuvu ir titnagu, sagtimi bei dviem grandimis. Sprendžiant pagal įkapes, jis buvo įkastas į pilkapį XIV a. pabaigoje - XV a. [Iš leidinio]

ENThe article publishes the materials of archeological studies, performed in barrow II of Vigodka (Dūkštas, Saksoniškės) (Ignalina district) in 1999-2001. Out of at least 45 barrows 5 eroded mounds were examined. The studied barrows were of 6-10 m diameter. All of them were surrounded by ditches (3-7 each) and stone wreaths. Most barrows (with the exception of barrow 1) also contain 1-3 burned tombs each. A part of them were eroded. The tombs were arranged in ditches under the foundation, on the foundation or dug into the previously arranged barrows. In addition, in barrow 5 a pit (a symbolical tomb?) was discovered. Not many shrouds were found: a prod, a spindle, spearheads, narrow-bladed axe, bracelets, scrolls and ceramic chips, according to which the burned tombs are dated the fist half or the middle of the 5th – the 6th century. The barrows are characteristic of the Eastern Lithuanian barrow culture. An eroded tomb with the following shrouds: a knife, a prod, a striker with flints, a buckle and two chains was discovered in barrow 4. Judging from the shrouds, the tomb was dug into the barrow at the end of the 14th – in the 15th century.

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16040
Updated:
2018-12-17 12:01:12
Metrics:
Views: 61    Downloads: 12
Export: