Marija Gimbutas' dissertation and its value: burial customs in the Roman Iron Age

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Marija Gimbutas' dissertation and its value: burial customs in the Roman Iron Age
Alternative Title:
Marijos Gimbutienės disertacija ir jos svarba: romėniškojo laikotarpo laidosena
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2021, t. 47, p. 167-186
Keywords:
LT
Laidosena; Romėniškasis geležies amžius; Senieji tikėjimai; Archeologija; Marija Gimbutienė (Marija Gimbutas); Archeologai; Disertacijos; 20 amžius.
EN
20th century; Dissertations; Burial customs; Roman Iron Age; Ancient believes; Archaeologists; Archaeology.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas yra įvertinti M. Alseikaitės-Gimbutienės disertaciją, kuri buvo išspausdinta 1946 m. Tiubingene, Vokietijoje. Yra svarbu atsekti, kokį poveikį jos minėtasis darbas padarė Lietuvos archeologijai ir kokias inspiracijas jis gali suteikti šiandieniniams tyrinėtojams. Šis straipsnis telkiasi ties knygos dalimis, kurios susijusios su laidosena romėniškajame geležies amžiuje. Aktualūs klausimai, kurie susiję su kultūrinio skirstymo pagal laidojimo paminklų tipus pagal M. Gimbutienę, nurodomi pabrėžiant, kokiu mastu tas skirstymas gali būti taikomas šiandien. Antroji M. Gimbutienės disertacijos dalis, skirta laidosenos reikšmėms, suteikė iki šiandienos svarbių įžvalgų, įrodė, kad jauna mokslininkė gebėjo rekonstruoti senųjų tikėjimų sistemą ir matyti tolimesnių tyrimų perspektyvą šia kryptimi, remiantis laidojimo paminklų medžiaga. [Iš leidinio]

ENThe aim of this article is to assess the value of Marija Alseikaitė-Gimbutienė’s (Gimbutas) 1946 dissertation published in Tübingen (Germany). It is also important to follow how much of an impact this work had on Lithuanian archaeology and what inspiration it may provide for scholars today. This paper concentrates on the parts of the book which deal with burial customs during the Roman Iron Age. Relevant problems of cultural divisions based on burial site types as per Gimbutienė are examined to see how much this classification may be accepted today. The second part of Gimbutienė’s dissertation, which focused on the meaning of burial customs, provides insights that are still important for scholarship today, and reveals the young scholar’s ability to reconstruct an old belief system and to discern the prospects for the further investigation of burial site material. [From the publication]

DOI:
10.33918/25386514-047008
ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95440
Updated:
2022-06-14 22:51:52
Metrics:
Views: 1
Export: