Lietuvos Respublikos Prezidento statusas ir įgaliojimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos Prezidento statusas ir įgaliojimai
Publication Data:
Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2002.
Pages:
207 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įžanga: Įžanga; Respublikos Prezidento statuso problema Lietuvos konstitucinės teisės istorijoje; Respublikos Prezidento statuso problema pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Konstituciją; Respublikos Prezidento kaip valstybės institucijos problematika moksle; Respublikos Prezidento statusas ir Konstitucijos stabilumo problema; Metodologinė bazė; Darbo tikslas — Prezidento statusas Lietuvos valstybėje 1919-1940 m.: Prezidento statusas Lietuvos Valstybės Laikinosiose Konstitucijose; Respublikos Prezidento statusas pagal 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstituciją; Respublikos Prezidento statusas pagal 1928 m. Lietuvos Valstybės Konstituciją; Respublikos Prezidento statuso raidos užbaigimas pagal 1938 m. Lietuvos Konstituciją; Lietuvos Respublikos nuolatinių konstitucijų galiojimo laikotarpio apibendrinimas — Respublikos Prezidento statusas pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektus. 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimas: Respublikos Prezidento statuso problemos atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklausomybę; Pirmieji konstitucijų projektai; Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo proceso 1991 m. lapkričio 5 d. - 1992 m. spalio 25 d. pobūdis; Lietuvos Sąjūdžio projektai. Lietuvos Sąjūdžio strategija atkuriant Prezidento instituciją; 1938 m. Lietuvos Konstitucijos pagrindu parengti naujosios Konstitucijos projektai; Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo parengto Lietuvos Respublikos Konstitucijos projekto pagrindinės nuostatos; Sąjūdžio koalicijos „Už demokratinę Lietuvą“ naujosios Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektas; Baigiamasis naujosios Lietuvos Respublikos Konstitucijos rengimo etapas. Naujosios Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimas ir įsigaliojimas —Lietuvos Respublikos Prezidento statusas Lietuvos teisės sistemoje: Aukščiausiųjų valstybės institucijų sistema pagal 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstituciją; Lietuvos Respublikos Prezidento statuso šaltiniai; Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų teisinio reguliavimo problematika; Lietuvos Respublikos Prezidentas - valstybės vadovas; Respublikos Prezidento įgaliojimai; Respublikos Prezidento įgaliojimai užsienio politikoje; Respublikos Prezidento konstituciniai santykiai su Vyriausybe; Respublikos Prezidento konstituciniai santykiai su Seimu; Respublikos Prezidento teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą; Respublikos Prezidento teisė perduoti Seimo priimtus teisės aktus Tautos referendumui; Respublikos Prezidento įgaliojimai nustatyta tvarka skirti ir atleisti valstybės pareigūnus; Respublikos Prezidento įgaliojimas skirti valstybinius apdovanojimus; Respublikos Prezidentas kaip Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas — Išvados — Literatūros sąrašas.
Keywords:
LT
Prezidentas; Statusas; Įgaliojimai; Problematika; Istorinis kontekstas.
EN
President; Lithuania; Status; Authority; Problems; Historical context.
Summary / Abstract:

LTVystantis teisei ir jos pažinimui, keičiantis socialiniams santykiams tarp žmonių ilgai išlikti gali tik ta Konstitucija, kuri bus keičiama, reformuojama. Todėl leidinyje neapsiribojama vien tik Respublikos Prezidento konstitucinio statuso pagal 1992 m. Konstituciją kūrimo istorija bei analize, bet atskleidžiamos ir su Respublikos Prezidentu susijusios problemos bei pateikiamas galimas jų sprendimo variantų spektras. Knyga skiriama aukštųjų mokyklų teisės fakultetų studentams, doktorantams, ji galėtų būti naudinga valstybės politikams, taip pat visiems, besidomintiems Lietuvos Respublikos Prezidento institucija. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9955557028
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77017
Updated:
2020-11-02 12:38:24
Metrics:
Views: 63
Export: