Reguliavimo institucijų konstitucingumas ir jų politinio nepriklausomumo garantijų sistema

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reguliavimo institucijų konstitucingumas ir jų politinio nepriklausomumo garantijų sistema
Alternative Title:
Constitutionality of the regulatory authorities and the system of political guarantees of their independency
In the Book:
Contents:
Įvadas — NRI konstitucingumas — NRI nepriklausomumo garantijų sistema bei jų santykiai su valstybės valdžios institucijomis — NRI vieta valstybinio administravimo institucijų sistemoje — Išvados.
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law; Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTMokslinio straipsnio tikslas: administraciniu teisiniu požiūriu ištirti ir įvertinti Lietuvos valstybinio lygmens reguliavimo institucijų, priklausančių hierarchinei vykdomosios valdžios institucijų sistemai, nepriklausomumo užtikrinimo mechanizmus. Tyrimo objektas: Lietuvos valstybinio lygmens nepriklausomų reguliavimo institucijų konstitucingumas, jų nepriklausomumo garantijų sistema bei vieta valstybinio administravimo institucijų sistemoje. Tyrimo metodai: kadangi nėra vienalyčių nepriklausomų reguliavimo institucijų steigimo pagrindų, nėra aiškių jų apibrėžimo ir identifikavimo kriterijų. Sisteminės analizės metodu vertinant "Seimui atskaitingų" ir vykdomosios valdžios institucijų administracinį teisinį statusą atskleidžiama valstybinio lygmens NRI, kaip atskiro viešojo administravimo institucijų visumos elemento, padėtis valstybinio administravimo institucijų sistemoje. Analitiniu-kritiniu metodu vertinama valstybinio lygmens NRI santykio su kitomis valstybinio administravimo institucijomis situacija, atskleidžiami šių institucijų sistemos trūkumai, teisinio reguliavimo disfunkcijos, ieškoma galimų teisinio reguliavimo alternatyvų bei problemų sprendimo būdų. Dokumentų analizės metodas taikomas, siekiant nustatyti mūsų šalies NRI administracinį teisinį statusą, atskleidžiant skirtumus nuo kitų viešojo administravimo subjektų, nustatant jų vietą valstybinio administravimo institucijų sistemoje, nagrinėjant Lietuvos įstatymus, Seimo ir Vyriausybės nutarimus, tiriant institucijų leidžiamus teisės aktus. Apibendrinimo metodas taikomas apibendrinant literatūros šaltinius, empirinio tyrimo duomenis, formuluojant tyrimo išvadas. [Iš straipsnio, p. 734]Reikšminiai žodžiai: Administracinė teisė; Vykdomoji valdžia; Teisinis reguliavimas; Viešasis valdymas; Konstitucingumas; Teisės aktai; Administrative law; Executive power; Legal regulation; Public administration; Constitutionality; Legislation; Lithuania.

ENFor several decades in a row, a tendency to delegate legislative, executive and judicial functions to state administration institutions that do not belong to the system of executive bodies has been developing in various states. Such institutions are given wide discretionary authority in the implementation of regulatory functions. Thus, they become the "target" of various interest influences. The main instrument of defence from such influences is a proper legal establishment of the independency guarantees of regulatory authorities. Therefore, this study focuses on the establishment of the system of political independence guarantees in law. The study is aimed at identifying the dysfunctions of the legal regulation of political independence of regulatory authorities and suggesting possible alternative institutional models for the Lithuanian system of state administration institutions. It should be emphasized that this study does not exhaust all possible topics, as it is highly hoped that all European law branches and, generally, constitutionalisation policy will become relevant in the near future. Therefore, the group of authors greatly encourages all colleagues to develop this issue further on and would like to thank everybody, who has contributed in one way or another to successful coming of this scientific research. [From the publication]

ISBN:
9789955195900
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92606
Updated:
2023-09-01 17:30:44
Metrics:
Views: 42    Downloads: 5
Export: