Lietuvos Respublikos vietos valdymo raidos konstituciniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos vietos valdymo raidos konstituciniai aspektai
Alternative Title:
Constitutional aspects of development of local governance in the Republic of Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2010, Nr. 33, p. 57-68
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama konstitucinio reguliavimo įtaka vietos valdymo raidai Lietuvos Respublikos aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose, nustatomos įstatymų leidėjo prerogatyvų ribos valstybės teritorijos administracinio suskirstymo ir vietos valdymo organizavimo srityse. Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų ir Konstitucinio teismo nutarimų turinio analize, pateiktos įstatymų leidėjo plačios prerogatyvos įstatymais konkretizuoti ir detalizuoti Konstitucijoje įtvirtintus pagrindinius vietos valdymo organizavimo principus, reguliuoti kitus su šio valdymo raida susijusius klausimus, pagrindžiama, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatos neapsunkina pokyčių įgyvendinimo vietos valdymo organizavimo srityje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vietos valdžia; Vietos valdymo reforma; Apskritis; Administracinis teritorinis vienetas; Lietuvos Respublikos Konstitucija; Local governance; Local governance reform; County; Administrative territorial unit; Constitution of the Republic of Lithuania.

ENThe article analyses influence of constitutional regulation on development of local governance in the Republic of Lithuania and show the setting of the prerogative limits of legislators in the areas of administrative partition of state territory and organization of local governance. According to analysis of the provisions of the Constitution of the Republic of Lithuania and resolutions of the Constitutional Court, the wide prerogatives of legislators to specify and elaborate the main principles of organization of local governance that are established in the Constitution and to regulate other issues related to development of this governance by law are shown. The article shows that provisions of the Constitution of the Republic of Lithuania do not make any difficulties in implementation of changes in the area of organization of local governance. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27939
Updated:
2018-12-17 12:47:22
Metrics:
Views: 35    Downloads: 7
Export: