Teismo ir teisėjo nepriklausomumo principo įgyvendinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismo ir teisėjo nepriklausomumo principo įgyvendinimas: disertacija
Alternative Title:
Implementation of the Principle of Independence of Court and Judge
Publication Data:
Vilnius, 2000.
Pages:
116 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės akademija, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojamas teismo ir teisėjo nepriklausomumo principo įtvirtinimas ir realus jo užtikrinimas. Tai siejama su žmogaus teisių ir laisvių apsauga, teisės įgyvendinimu ir teisės viršenybės įtvirtinimu. Teigiama, kad teismo ir teisėjų nepriklausomumas yra pamatinė visuomenės teisė, kad bylą nagrinėtų nešališkas, neutralus bei kvalifikuotas teisėjas. Konstitucinio teismo ir teisėjo nepriklausomumo principo svarba bei reikšmė gali atsiskleisti tik teisės viešpatavimo mintimi paremtoje šiuolaikinėje demokratinėje valstybėje. Autorius pateikia aptariamo principo sampratą, teigdamas, kad teismo ir teisėjo nepriklausomumas - tai valstybėje įtvirtinta garantijų sistema, užtikrinanti savarankišką institucinį teismo funkcionavimą, sudaranti sąlygas teisėjams profesionaliai ir nevaržomai vykdyti teisingumą, apsaugantį teismą ir teisėją nuo politinio, ekonominio bei kitokio išorinio ar vidinio poveikio. Darbe atskleidžiama teismo ir teisėjo vieta, funkcijų savitumas teisės viešpatavimo idėja grindžiamoje demokratinėje visuomenėje, apžvelgiama teismo ir teisėjo nepriklausomumo garantijų įtvirtinimo raida Lietuvoje, nagrinėjami teisės aktai, reglamentuojantys teismo ir teisėjo nepriklausomumo principo garantijas, dabartinę būklę tarptautiniu mastu ir Lietuvoje, atskleidžiamas ryšys tarp teismo ir teisėjo nepriklausomumo principo realizavimo ir teismų veiklos efektyvumo, akcentuojant teisėjų etikos, profesionalumo bei teismo autoriteto visuomenėje svarbą, formuojama teismų savivaldos ir savireguliacijos būtinumu grindžiama Lietuvos teismų sistemos tobulinimo koncepcija. [Iš leidinio]

ENThe thesis analyses establishment and guarantee of the principle of independence of court and judge in reality, which is associated with protection of human rights and freedoms, implementation of law and establishment of supremacy of law. It is suggested that independence of court and judges constitutes the underlying law of the society in order to have an objective, neutral and qualified judge to try a case. The author presents the conception of the principle in question, claiming that independence of court and judge constitutes a guarantee system established in the country, ensuring independent institutional functioning of court, enabling judges to implement justice, which protects court and judge from political, economic or any other internal or external impact, in a professional and unrestricted manner. The thesis designates the position of court and judge, peculiarity of functions in the democratic society built up on the idea of predominance of law, reviews development of establishment of guarantees of independence of court and judge in Lithuania, investigates into legislation, regulating the guarantees of the principle of independence of court and judge, the present situation on the international level and in Lithuania, reveals the relation between actualisation of the principle of independence of court and judge and efficiency of judicial work, emphasising the importance of ethics of judges, professionalism and the authority of court in the society, formulates the conception of improvement of the Lithuanian judicial system based on the necessity of autonomy and self-regulation of courts.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10734
Updated:
2022-02-07 20:09:36
Metrics:
Views: 109
Export: