Socialinės kompetencijos vertinimo metodologijos modifikavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės kompetencijos vertinimo metodologijos modifikavimas: disertacija
Alternative Title:
Modification of the Methodology for the Assessment of Social Competence
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
179 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2000. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTDisertacinio tyrimo tikslas - teoriniu ir empiriniu lygmeniu modifikuoti socialinės kompetencijos vertinimo modelį ir metodiką. Darbe patikslinta socialinės kompetencijos samprata psichologijoje, parengta socialinės kompetencijos vertinimo metodologija ir metodika: modifikuotas vertinimo modelis, Lietuvos studentams adaptuota ir standartizuota socialinės kompetencijos vertinimo metodika, atskleisti Lietuvos studentų socialinės kompetencijos ypatumai, atsižvelgiant į savivertės bei socialinių-demografinių veiksnių skirtumus. Teorinis ir empirinis tyrimas atskleidė, kad socialinės kompetencijos konstruktas yra neatsiejamas nuo konteksto, orientuotas į veiksmą, susijęs su specifiniais asmenybės tikslais ir transakcijomis. Individo socialinę kompetenciją nusako kompleksinis individo socialinių įgūdžių, tarpasmeninių santykių kokybės bei gebėjimo pasiekti gyvenimo tikslus įvertis. Multidimensinis socialinės kompetencijos konstruktas gali būti tiriamas teoriniame, empiriniame rodiklių (integruotų įvertinimų) ir specifinių gebėjimų lygmenyse. Empiriškai nustatyta, kad aukštos socialinės kompetencijos studentai save vertina aukščiau negu žemos kompetencijos studentai. Nustatyti kai kurių socialinės kompetencijos faktorių ir šeimos […] parametrų reikšmingi ryšiai (p<0,05) bei ryšys tarp gyvenamosios vietos, iš kurios kilęs studentas, dydžio ir kai kurių socialinės kompetencijos faktorių. Nerasta ryšio tarp šeimos finansinio aprūpinimo ir vaikų skaičiaus šeimoje bei socialinės kompetencijos. Lyties faktorius yra reikšmingas (p<0,05) kai kuriems socialinės kompetencijos faktoriams. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe aim of the dissertation research was to modify the model and the method of the assessment of social competence both theoretically and empirically. The work refined the concept of social competence in psychology, prepared the methodology and the method for the assessment of social competence. It modified the model of assessment; adapted and standardised the method of the assessment of the social competence of the Lithuanian students; and revealed the characteristics of the social competence with regard to the differences in the self-esteem and the social-demographic factors. The theoretical and empirical research showed that the construct of social competence is context-specific, action-oriented, and related to the particular personal goals and transactions. An individual’s social competence is characterised by a complex rating of the individual’s social skills, the quality of interpersonal relations and the ability to achieve life goals. The multidimensional construct of social competence may be studied at both the theoretical and the empirical level of indicators (integrated ratings) and particular abilities. Empirically, it was found that students with high social competence have higher self-esteem than students with low competence. Significant relations between some social competence factors and family parameters were found, as well as the relation between the size of the original place of residence and some factors of social competence. There was no link established between social competence and the financial situation of the family or the number of children in the family. The gender factor is significant for some of the factors of social competence.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11578
Updated:
2022-02-07 20:09:24
Metrics:
Views: 86
Export: