Auklėtojų kompetencijos tobulinimas(is) vykdant seksualinės prievartos prevenciją vaikų globos namuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Auklėtojų kompetencijos tobulinimas(is) vykdant seksualinės prievartos prevenciją vaikų globos namuose
Alternative Title:
Educator Competence (Self-)Improvement in Preventing Sexual Abuse in Children’s Care Residences
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2005, Nr. 30, p. 38-45
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTGalimybė mokytis leidžia auklėtojo kompetenciją, kuri susijusi su profesinės veiklos raiška, tobulinti visą gyvenimą. Šiame straipsnyje pateikiami kokybinio ir kiekybinio vaikų globos namuose dirbančių ir seksualinės prievartos prevenciją vykdančių auklėtojų kompetencijos tobulinimo tyrimo rezultatai. Apibendrinti tyrimo duomenys atskleidžia auklėtojų požiūrį į kompetencijos tobulinimosi galimybes ir reikmę. [Iš leidinio]

ENLearning opportunities allow life-long improvement of teacher competence related to expressing professional activity. This article presents qualitative and quantitative competence improvement research results for educators working at children’s care residences and engaged in sexual abuse prevention. The summary of the research results discloses educator attitude to competence self-improvement opportunities and needs.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3704
Updated:
2018-12-17 11:37:57
Metrics:
Views: 29    Downloads: 4
Export: